KOMPLET MATERIJALA ZA OBUKU

We consider to organise an in-depth training on the organisation of farm demonstrations. If you are interested and want to stay posted, please subscribe here.

Dobro došli!

Ovaj komplet materijala za obuku će Vam pomoći u organizaciji kvalitetnijih demonstracija. Ova internet stranica prikuplja sve zanimljive alate, smernice i video zapise koji Vam mogu pomoći u organizaciji uspešne demonstracije poljoprivrednog gazdinstva, kako na samom poljoprivrednom gazdinstvu, tako i na internetu. Svi materijali koji se ovde nalaze su rezultat jedinstvene saradnje između tri evropska projekta Horizont 2020 programa: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI.

Alati su strukturisani prema logičkom toku"pripremi-isporuči-oceni"... pročitajte više o tome

FARMDEMO-Pictogram-Demo-design-guide

VODIČ ZA OBLIKOVANJE DEMONSTRACIJA
NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

FARMDEMO-Pictogram-Virtual-demonstrations

VODIČ ZA
OBLIKOVANJE
VIRTUELNIH DEMONSTRACIJA

FARMDEMO-Pictogram-Tools-for-monitoring-and-evaluation

INSPIRACIJA
IZ
PRAKSE

735_Pictogrammen-10

ALATI ZA PRIPREMU
DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

FARMDEMO-Pictogram-Inspiring-stories

ALATI ZA ISPORUKU
DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

735_Pictogrammen-11

ALATI ZA OCENJIVANJE
I PRAĆENJE EFIKASNOSTI