ALATI ZA PRIPREMU
DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

quote good planning

Priprema uključuje sve aktivnosti koje je potrebno sprovesti pre demonstracijskog događaja. Izdavajmo četiri bitna zadatka pripreme:

  1. Određivanje cilja demonstracijskog događaja
  2. Pronalazak dobrog gazdinstva - domaćina
  3. Definisanje organizacijskog tima
  4. Promocija događaja

U nastavku na ovoj stranici možete pronaći neke alate koji će Vam pomoći tokom pripremne faze.

ODREĐIVANJE CILJA VAŠEG DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

Priprema demonstracijskog događaja počinje sa jasnim i konkretnim određivanjem cilja Vašeg demonstracijskog događaja. Odlučite zašto želite organizovati demonstracijski događaj, šta želite demonstrirati i ko Vam je ciljna grupa. Jednom kada je cilj određen, mogu se napraviti dalji dogovori u pogledu lokacije, logistike, postavki i promocije demonstracijskog događaja.

specifying the objective

PRONAĐITE DOBRO GAZDINSTVO - DOMAĆINA

Criteria for a host farm

Demonstracijski događaji mogu se održavati na različitim vrstama zemljišta, u rasponu od gazdinstva u vlasništvu poljoprivrednika do polja u javnom vlasništvu koja su zakupljena od strane univerziteta, istraživački centri ili nadograđenih zemljišta. Postoji nekoliko kriterijuma za izbor dobrog gazdinstva - domaćina demonstracije: ciljna grupa se može identifikovati sa poljoprivrednikom (ili više njih) koji je domaćin, treba biti ugledan i prikladan za domaćinstvo demonstracijskog događaja.

Ukoliko tražite odgovarajuće poljoprivredno gazdinstvo za domaćinstvo, FarmDemo-mreža regionalnih čvorišta (hub) sadrži spisak demonstracijskih farmi u celoj EU https://farmdemo.eu. Demonstracijska poljoprivredna gazdinstva mogu predstaviti svoje gazdinstvo i događanja na kojima su domaćini.

Pronađite inspiraciju sa nekim od FarmDemo domaćina na stranici 'inspiracija iz prakse''.

DEFINIŠITE ORGANIZACIJSKI TIM

Dobra priprema i planiranje ključni su za uspešan demonstracijski događaj. Savetujemo da ranije počnete, kako biste bili sigurni da u organizaciju mogu biti uključeni pravi ljudi i da mogu biti kvalitetno informisani o svojim ulogama u organizaciji demonstracijskog događaja. Za nesmetanu organizaciju ključna je komunikacija između svih osoba uključenih u pripremu i sam demonstracijski događaj.

Šablon za pripremu demonstracijskog događaja možete pronaći u materijalu predviđenom za preuzimanje. On obuhvata važne aspekte organizacije demonstracijskog događaja koje bi trebalo razmotriti zajedno sa svojim organizacijskim timom.

Roles in the organisation team

PROMOCIJA DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

Good publicity measures

Prvi važan aspekt promocije je napraviti jasnu pozivnicu koja je prilagođena ciljnim grupama (Link to template for good invitation)Trebalo bi da sadrži jasan naziv događaja koji odražava ključnu poruku, navesti ciljanu(e) grupu(e), ciljeve demonstracije, ključne demonstratore i govornike, dodanu vrednost za učesnike i sve dodatne podsticaje za poljoprivrednike koji dolaze (npr. besplatna analiza tla, hrana i piće, nagrade za osvajanje …).

Drugo, razmislite o tome ko bi trebalo da šalje pozivnicu i koje bi kanale trebalo koristiti za najefektivnije dosezanje ciljne grupe. Ovde je link ka komunikacijskim smernicama korišćenih u projektu NEFERTITI. Ili, pronađite inspiraciju na nekim od promotivnih videozapisa napravljenih sa ciljem najave demonstracijskog događaja.

Treće, pojačajte angažovanje svojih učesnika tako što ćete započeti interakciju s njima pre događaja. Na primer, zamolite ih da se prijave pre događaja, ispitajte njihove posebne interese ili pitanja koja imaju, pošaljite neke informacije pre događaja (npr. o temi ili gazdinstvu - domaćinu). Ovde možete pronaći format obrasca za prijavu.

Alati za pripremu demonstracijskog događaja sa Vašim organizacijskim timom

preuzmite ovde

Smernice za komunikaciju pre, tokom i posle demo događaja

preuzmite ovde

Kako dodati događaj na NEFERTITI platformu?

preuzmite ovde

Šablon za saopštenje za javnost

preuzmite ovde

NEFERTITI_Šablon Obrazac za saglasnost za video snimke i fotografije

preuzmite ovde

Šablon za pozivnicu

preuzmite ovde

Zašto i kako uključiti kreatore politike u demonstracione akcije na farmi

preuzmite ovde

Šablon obrazac za registraciju uz informisanu saglasnost

preuzmite ovde

Šablon - pripremite demo događaj

preuzmite ovde

Saveti o tome kako se izboriti sa izazovima sa kojima se organizatori demonstracija susreću