NÁSTROJE K
PŘÍPRAVĚ UKÁZKY

quote good planning

Příprava ukázky zahrnuje všechny činnosti, které je třeba provést před prezentacích ukázky. Rozlišujeme 4 důležité přípravné úkoly:

  1. Specifikace záměru ukázky
  2. Nalezení dobrého hostitele
  3. Definice organizačního týmu
  4. Propagace vaší akce

Dále na této stránce najdete několik nástrojů, které vám pomohou během této přípravné fáze.

URČENÍ ZÁMĚRU VAŠÍ UKÁZKY

Příprava ukázky začíná jasnou a konkrétní definicí cíle vaší ukázky. Rozhodněte se, proč chcete ukázku uspořádat, co chcete předvést a na koho chcete cílit. Jakmile je cíl specifikován, lze provést další opatření týkající se umístění, logistiky, nastavení a propagace ukázky.

specifying the objective

NAJDĚTE DOBRÝ HOSTITELSKÝ OBJEKT

Criteria for a host farm

Ukázky mohou být pořádány na různých typech objektů, od zemědělci vlastněných zemědělských podniků po veřejně vlastněná pole pronajatá univerzitami, výzkumná nebo instruktážní centra. Existují kritéria pro výběr dobrého hostitelského objektu pro ukázku: cílová skupina se může identifikovat s hostitelským zemědělským podnikem/zemědělec, měl by mít dobrou pověst, měl by být vhodný pro hostování ukázky.

Pokud hledáte vhodný hostitelský zemědělský podnik, FarmDemo Hub uvádí celoevropský inventář prezentačních hostitelských podniků na https://farmdemo.eu. V inventáři jsou ukázkové zemědělské podniky schopny prezentovat svůj zemědělský podnik a události, které pořádají.

Nechte se inspirovat některými hostiteli FarmDemo v části 'inspirace z praxe'.

DEFINUJTE ORGANIZAČNÍ TÝM

Dobrá příprava a plánování je klíčem k úspěšné ukázce. Doporučujeme začít s dostatečným předstihem, abyste se ujistili, že do organizace mohou být zapojeni správní lidé a že mohou být dobře informováni o svých rolích v rámci organizace ukázky. Komunikace mezi všemi zúčastněnými během přípravy a samotnou ukázkou je zásadní pro bezproblémovou organizaci.

V materiálu ke stažení najdete šablonu pro přípravu ukázky. Obsahuje důležité aspekty, na které byste se svým organizačním týmem měli myslet při organizaci ukázky.

Roles in the organisation team

PROPAGACE UKÁZKY

Good publicity measures

Prvním důležitým aspektem propagace je udělat přehlednou pozvánku, která je přizpůsobena cílovým skupinám (odkaz na šablonu pro dobrou pozvánku). Měla by obsahovat jasný název události, který odráží klíčové sdělení, specifikaci cílové skupiny /cílových skupin, cíle ukázky, hlavní předvádějící a řečníky, přidanou hodnotu pro účastníky a jakékoli další pobídky pro zemědělce, kteří přijdou (např. analýza půdy zdarma, jídlo a pití, výhry, ...).

Za druhé, přemýšlejte o tom, kdo by měl pozvánku šířit a které kanály by měly být použity, aby byly co nejúčinnější k dosažení cílové skupiny. Zde je odkaz na komunikační pokyny používané v projektu NEFERTITI. Nebo se nechte inspirovat některými z  ukázkových videí, tzv. teaserů vyrobených k oznámení prezentace ukázky.

Za třetí, zvyšte zapojení svých účastníků tím, že s nimi komunikujete již před akcí. Např., požádejte je, aby se zaregistrovali před akcí, udělejte průzkum o konkrétních zájmech nebo dotazech registrovaných, už před akcí zašlete nějaké informace (např. o hostitelském zemědělském podniku nebo k tématu)..  Zde najdete šablonu registračního formuláře.

Nástroje pro přípravu ukázky s vaším organizačním týmem

ke stažení zde

Guidelines for communication before, during and after a demo event

ke stažení zde

How to add a demo event to the NEFERTITI platform?

ke stažení zde

Template for press release

ke stažení zde

NEFERTITI_Template Consent Form Video Recordings and photos

ke stažení zde

Template for an invitation

ke stažení zde

Why and how to include policy makers in on-Farm Demonstration Actions

ke stažení zde

Template Registration form with informed consent

ke stažení zde

Template - prepare a demo event

ke stažení zde

Tips on how to deal with challenges demo organisers face