Inspirace z praxe

ZÁMĚRY UKÁZKY
A CÍLOVÉ SKUPINY
PŘEDVÁDĚCÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK
NASTAVENÍ UKÁZKY
A VIRTUÁLNÍ UKÁZKY
REKLAMA
VÝUKOVÉ METODY
A PODPORA
HODNOCENÍ A
NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

Další inspirativní videa najdete na našem youtube kanálu FarmDemo a na FarmDemo Hub.

Inspirace pro záměry ukázky a cílové skupiny

  • Zde najdete několik příkladů, jak mohou sítě a programy zemědělců pomoci při definování cílů a cílových skupin ukázek.

Program Reine Mathilde ve Francii

Síť pilotních organických farem v Německu

Německý projekt přenosu znalostí mezi praxí a výzkumem v ekologickém zemědělství

Německá síť ekologických ukázkových farem

Inspirace pro ukázkové zemědělské podniky

  • Zde najdete spoustu videí o ukázkových zemědělských podnicích

Stiegenhof, Kanton Curych

Tangmere Airfield Nurseries

Russell Smith, Spojené Království

Renner Farm, Spojené Království

Jolandas a Ad Raaijmakers Demo Farm, Nizozemsko

Swiss future farm (farma budoucnosti)

Program Reine Mathilde ve Francii

  • Popis všech ukázkových zemědělských podniků, které byly použity jako případová studie v projektech AgriDemo-F2F a PLAID, naleznete kliknutím na tento odkaz.

Inspirace pro nastavení ukázky

  • Toto video vysvětluje jak připravit ukázku v 10 krocích.

Připravte ukázku v 10 krocích

  • Získejte pohled na různé typy ukázek s různým nastavením.

Akce na Samuelově ovčí farmě ve Francii, kde muselo kolovat mnoho účastníků.

Akce pro studenty zemědělských věd na farmě Karrol Kissane v Irsku

Vzájemná křížová návštěva o efektivním hospodaření s vodou v Portugalsku

Událost na téma mateřský odchov telat v Německu

Dny otevřených pastvin na precizním chovu hospodářských zvířat ve Švýcarsku

Ukázka strojů na zničení vojtěšky bez pluhu a herbicidů ve Švýcarsku

Osvědčené postupy z události v Dánsku

Digitální farma v Srbsku

Innov ' action ve Francii

Polní laboratoře ve Spojeném Království

  • Tato videa poskytují inspiraci, jak organizovat velké zemědělské veletrhy

Mezinárodní pracovní dny 2019, Belgie

Mezinárodní pracovní dny 2019, Belgie

  • Nechte se inspirovat těmito příklady virtuálních ukázek.

A day in the life of a farmer, Instagram Takeover in Ireland

Farminar na organické pásové plodiny, v Nizozemsku

Největší online zemědělská show, ve Velké Británii

Webinář Dairy Picknick, v Belgii

Inspirace pro propagaci

  • Tato videa ukazují, jak můžete použít video jako teaser pro vaši akci

Teaser video pro "obiloviny v praxi" ve Skotsku

Teaser pro AGFF-Waldhoftagung ve Švýcarsku

Teaser pro Ackerbautag ve Švýcarsku

Inspirace pro výukové metody a podporu

Tipy, jak zvýšit interakci během ukázky

Zapojení komunity na farmě Tangmere, Nizozemsko

Jednoduché metody hodnocení půdy, které můžete použít během ukázky

Vzájemné peer-to-peer učení v pracovních skupinách zemědělců