Вдъхновение от практиката

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА
ДЕМОНСТРАЦИОННОТО СЪБИТИЕ
ФЕРМА ПРОВЕЖДАЩА ДЕМОНСТРАЦИЯ
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
(СЪСТАВНИ ЧАСТИ) НА
ДЕМОНСТРАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И
ВИРТУАЛНИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ СЪБИТИЯ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ
НА ЗНАНИЯ И УЛЕСНЯВАНЕ НА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ДЕМОНСТРАЦИОННИ СЪБИТИЯ
ОЦЕНКА И
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ

Други вдъхновяващи видеоклипове можете да намерите в нашия канал FarmDemo Youtube и на платформата по инициатива FarmDemo.

Идеи за демонстрационни цели и целеви групи

  • Тук можете да намерите някои примери за това как фермерските мрежи и програми за тяхна продкрепа могат да помогнат при определянето на целите на демонстрационното ви събитие и целевите групи.

Програмата Reine Mathilde във Франция

Мрежа от биологични пилотни ферми в Германия

Немски проект за трансфер на знания между практиката и научните изследвания при биологичното земеделие

Германска мрежа от биологични ферми провеждащи демонстрации

Вдъхновение за ферми провеждащи демонстрации

  • Тук можете да намерите видеоклипове за ферми провеждащи демонстраци

Щигенхоф, Кантон Цюрих

Разсадници на летище Tangmere

Russell Smith, Великобритания

Ферма Renner, Великобритания

Ферми провеждащи демонстрации Jolandas и Ad Raaijmakers, Нидерландия

Швейцарска ферма на бъдещето

Програмата Reine Mathilde във Франция

  • Описание на всички ферми провеждащи демонстрации, които са били използвани като практически примери в проектите AgriDemo-F2F и PLAID, можете да намерите, като кликнете на  тази връзка.

Вдъхновение за определяне на основните елементи (съставни части) на демонстрационно събитие

  • Този видеоклип обяснява как да подготвите демонстрационно събитие в 10 стъпки.

Подгответе демонстрационно събитие в 10 стъпки

  • Запознайте се с различните видове демонстрационни събития с различни основни елементи (съставни части).

Проведено демонстрационно събитие в овцефермата на Samuel във Франция, където трябваше много участници да обикалят.

Проведено демонстрационно събитие за студенти в областта на земеделието във фермата на Karrol Kissane в Ирландия

Проведено в Португалия кръстосано работно посещение за ефективно управление и използване на водните ресурси

Проведено демонстрационно събитие относно отглеждане на телета заедно с майките им в Германия

Проведени дни на пасищното прецизно животновъдство в Швейцария

Проведена демонстрация на машина за премахване на люцерна без плуг и хербициди в Швейцария

Добри практики от демонстрационно събитие в Дания

Дигитална ферма в Сърбия

Програмата "Innov'action" във Франция

Лабораторни полеви опити в Обединеното кралство

  • Тези видеоклипове вдъхновяват как да организирате големи селскостопански изложения

международни работни дни 2019 г., Белгия

международни работни дни 2019 г., Белгия

  • Вдъхновете се от тези примери за онлайн демонстрационни събития.

A day in the life of a farmer, Instagram Takeover in Ireland

Farminar за отглеждане на органични ивици, в Холандия

Най-голямото онлайн селскостопанско изложение в Обединеното кралство

Уебинар на тема "Dairy Picknick" в Белгия

Вдъхновение за популяризиране

  • Тези видеоклипове показват как можете да използвате видеоклип за реклама (популяризиране) на вашето събитие

Рекламен (популяризиращ) видеоклип за демонстрационно събитие на тема "Зърнени храни на практика" в Шотландия

Рекламен (популяризиращ) видеоклип за демонстрационно събитие на тема "AGFF-Waldhoftagung" в Швейцария

Рекламен (популяризиращ) видеоклип за провеждане на открит ден в Швейцария

Вдъхновение за предаване на знания и методи за улесняване на провеждане на демонстрационни събития

Полезни съвети как да увеличите взаимодействието с участниците по време на вашето демонстрационно събитие

 Как се ангажира местната общност в дейноста на фермата Tangmere в Холандия

Лесни методи за оценка на почвата, които можете да използвате по време на демонстрационно събитие

Взаимно обучение в работни групи от фермери