Έμπνευση από την πρακτική

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άλλα εμπνευσμένα βίντεο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο FarmDemo στο Youtube και στο κέντρο FarmDemo.

Έμπνευση για στόχους επίδειξης και ομάδες-στόχους

  • Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα για το πώς τα δίκτυα και τα προγράμματα αγροτών μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό των στόχων της εκδήλωσης επίδειξης και των ομάδων-στόχων.

Το πρόγραμμα Reine Mathilde στη Γαλλία

Ένα δίκτυο βιολογικών πιλοτικών αγροκτημάτων στη Γερμανία

Ένα γερμανικό έργο για τη μεταφορά γνώσης μεταξύ πρακτικής και έρευνας στη βιολογική γεωργία

Ένα γερμανικό δίκτυο βιολογικών αγροκτημάτων επίδειξης

Έμπνευση για αγροκτήματα επίδειξης

  • Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο για αγροκτήματα επίδειξης

Stiegenhof, Kanton Zurich

Φυτώρια αεροδρομίου Tangmere

Ράσελ Σμιθ, Ηνωμένο Βασίλειο

Renner Farm, Ηνωμένο Βασίλειο

Jolandas και Ad Raaijmakers Demo Farm, Ολλανδία

Ελβετικό αγρόκτημα του μέλλοντος

Το πρόγραμμα Reine Mathilde στη Γαλλία

  • Μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή όλων των αγροκτημάτων επίδειξης που χρησιμοποιήθηκαν ως μελέτη περίπτωσης στα έργα AgriDemo-F2F και PLAID κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Έμπνευση για εγκατάσταση επίδειξης

  • Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς να προετοιμάσετε μια εκδήλωση επίδειξης σε 10 βήματα.

Προετοιμάστε μια εκδήλωση επίδειξης σε 10 βήματα

  • Πάρτε μια γεύση από τους διαφορετικούς τύπους εκδηλώσεων επίδειξης με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Εκδήλωση στο προβατοτροφείο του Samuel στη Γαλλία, όπου πολλοί συμμετέχοντες έπρεπε να κυκλοφορήσουν.

Εκδήλωση για φοιτητές γεωπονικών επιστημών στη φάρμα του Karrol Kissane στην Ιρλανδία

Διασταυρούμενη επίσκεψη για την αποτελεσματική διαχείριση της χρήσης του νερού στην Πορτογαλία

Εκδήλωση για την εκτροφή μητέρων βοοειδών στη Γερμανία

Ημέρες λιβαδιών στην κτηνοτροφία ακριβείας στην Ελβετία

Επίδειξη μηχανών για την καταστροφή καλλιέργειας μηδικής χωρίς άροτρο και ζιζανιοκτόνα στην Ελβετία

Καλές πρακτικές από εκδήλωση στη Δανία

Το ψηφιακό αγρόκτημα στην Σερβία

Innov'action στην Γαλλία

Εργαστήρια αγρού στο Ηνωμένο Βασίλειο

  • Αυτά τα βίντεο παρέχουν έμπνευση για το πώς να οργανώσετε μεγάλες γεωργικές εκθέσεις

διεθνείς εργάσιμες ημέρες 2019, Βέλγιο

διεθνείς εργάσιμες ημέρες 2019, Βέλγιο

  • Εμπνευστείτε από αυτά τα παραδείγματα εικονικών εκδηλώσεων επίδειξης.

Ημέρα στη ζωή ενός αγρότη, η κατάκτηση του Instagram στην Ιρλανδία

Farminar για βιολογική καλλιέργεια λωρίδων, στην Ολλανδία

Η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγροτική έκθεση, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Webinar Dairy Picknick, στο Βέλγιο

Έμπνευση για προώθηση

  • Αυτά τα βίντεο δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βίντεο ως teaser για την εκδήλωσή σας

Teaser βίντεο για το "Δημητριακά στην πράξη" στη Σκωτία

Teaser για το AGFF-Waldhoftagung στην Ελβετία

Teaser για ackerbautag στην Ελβετία

Έμπνευση για μεθόδους εκμάθησης και διευκόλυνσης

Συμβουλές για το πώς να αυξήσετε την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επίδειξης

Κοινοτική συμμετοχή στο αγρόκτημα Tangmere, Ολλανδία

Απλές μέθοδοι αξιολόγησης εδάφους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια μιας εκδήλωσης επίδειξης

Μάθηση από ομοτίμους σε ομάδες εργασίας αγροτών