ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Κατά την υλοποίηση μιας εκδήλωσης επίδειξης στο αγρόκτημα, συγκεκριμένες μέθοδοι και προσεγγίσεις εκμάθησης μπορούν ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκδηλώσεων επίδειξης στο αγρόκτημα για την επίτευξη του στόχου των εκδηλώσεων επίδειξης. Οι καλές εκδηλώσεις επίδειξης στοχεύουν σε αυξημένη αλληλεπίδραση, μάθηση από ομότιμους και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των παρουσιαστών. Λαμβάνουμε υπόψη 3 βασικούς κανόνες για την υλοποίηση μιας εκδήλωσης επίδειξης.

rules for demo delivery

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Τα εργαλεία για την υλοποίηση μιας επίδειξης μπορούν να βοηθήσουν στην διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης επίδειξης. Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στα έργα FarmDemo περιλαμβάνουν ένα εργαλείο για να αποφασίσετε ποιες μεθόδους μάθησης θα χρησιμοποιήσετε, οδηγίες για τις περιόδους ολοκλήρωσης, οδηγίες σχετικά με την επίδειξη με τους συμμετέχοντες, οδηγίες για μια ολοκλήρωση, οδηγίες για τη διευκόλυνση των διασταυρούμενων επισκέψεων με αγρότες στην Ευρώπη. Είναι διαθέσιμα για λήψη εδώ.

κατέβασε εδώ

Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία στις μεθόδους εκμάθησης κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων επίδειξης

κατέβασε εδώ

Οδηγίες για το συμπέρασμα σε μια εκδήλωση επίδειξης

κατέβασε εδώ

Οδηγίες για προβληματισμό σχετικά με τις επιδείξεις

κατέβασε εδώ

NEFERTITI - Guidelines Cross visits_6th edition_March2020