ORODJA ZA IZVEDBO
DEMO DOGODKOV

Pri izvajanju demonstracijskega dogodka na kmetiji se lahko ali bi se morali med dejavnostmi uporabljati posebne metode in pristopi učenja, da se doseže cilj demo dogodkov. Namen dobrih demonstracijskih dogodkov je boljša interakcija, vzajemno učenje in izmenjava znanja med udeleženci ter med udeleženci in demonstranti. Upoštevamo 3 osnovna pravila za izvedbo demo dogodka.

rules for demo delivery

ORODJA ZA IZVEDBO DEMO DOGODKOV

Orodja za izvedbo demonstracije lahko pomagajo pri lažji izmenjavi znanja med demonstracijskim dogodkom.  Orodja, ki so bila razvita in uporabljena v projektih FarmDemo, vključujejo orodje za odločanje o uporabljenih učnih metodah, smernice za razmislek o demonstraciji z udeleženci, smernice za zaključek, smernice za omogočanje medsebojnih obiskov kmetov po vsej Evropi.  Prenesete si jih lahko tukaj.

Prenesite tukaj

Med predstavitvenimi dogodki uporabite različne metode učenja

Prenesite tukaj

Smernice za zaključek na demo dogodku

Prenesite tukaj

Smernice za razmislek o demonstracijah

Prenesite tukaj

NEFERTITI - Smernice Navzkrižni obiski_6. izdaja_marec 2020