NÁSTROJE NA PREZENTÁCIU
PREDVÁDZACEJ AKCIE

Pri prezentovaní a vykonávaní činností v rámci predvádzacej akcie priamo na farme je na dosiahnutie cieľa predvádzacej akcie možné alebo potrebné použiť konkrétne vzdelávacie metódy a prístupy. Dobré predvádzacie akcie sa zameriavajú na zvýšenie interakcie, vzájomné učenie sa a zdieľanie znalostí medzi účastníkmi, a tiež medzi účastníkmi a predvádzačmi. V rámci prezentovania (doručenia) predvádzacej udalosti zohľadňujeme 3 základné pravidlá.

rules for demo delivery

NÁSTROJE NA PREZENTÁCIU PREDVÁDZACEJ AKCIE

Nástroje na prezentovanie ukážky pomáhajú pri výmene znalostí počas samotnej predvádzacej akcie. Nástroje vyvinuté a používané v projektoch FarmDemo zahŕňajú nástroj, ktorý pomáha rozhodnúť sa, aké učebné metódy použiť, usmernenia k reagovaniu účastníkov na ukážku, usmernenia ako zhrnúť a zakončiť stretnutie, usmernenia pre uľahčenie procesu vzájomných návštev u farmárov po celej Európe. Stiahnuť si ich môžete tu.

stiahnuť tu

Počas predvádzacích akcií používajte rôzne metódy učenia

stiahnuť tu

Pokyny na záver na predvádzacej akcii

stiahnuť tu

Pokyny pre reflexiu demonštrácií

stiahnuť tu

NEFERTITI – Pokyny pre krížové návštevy_6. vydanie_marec 2020