Nástroje pre
hodnotenie a následné kroky

Increase impact of demo

Hodnotenie a následné kroky predvádzacej akcie zahŕňajú všetky činnosti, ktoré je možné vykonať po ukončení predvádzacej akcie s cieľom rozšíriť jej vplyv. V tomto ohľade rozlišujeme 2 spôsoby ako rozšíriť vplyv vašej predvádzacej akcie:

  1. Vylepšenie vašich predvádzacích akcií uskutočnením sebahodnotenia
  2.  Zabezpečenie, aby kľúčové odkazy z vašej predvádzacej akcie zostali medzi účastníkmi a širším publikom prostredníctvom organizovania následných aktivít

SEBAHODNOTENIE NA VYLEPŠENIE VAŠEJ PREDVÁDZACEJ AKCIE

Monitorovanie a hodnotenie pomôže organizátorom vašej ukážky lepšie sa naučiť spôsoby, akými je možné vylepšiť jednotlivé predvádzacie akcie. Je to spôsob, akým sa dá merať úspech predvádzacej akcie, a ako zlepšiť mieru úspešnosti budúcich predvádzacích akcií.

Pre zhodnotenie úspešnosti ukážky je kľúčové následne zhodnotiť, ako vlastne dopadla. Organizátori ukážky obvykle hodnotia predvádzaciu akcie intuitívne na základe vlastných dojmov.

Štruktúrovanejšie hodnotenie predvádzacej akcie však môže priniesť lepší pohľad na úspech vašej udalosti a poskytnúť tak užitočné ponaučenia pre vylepšenie budúcich udalostí. Dôležité je vždy posúdiť vašu udalosť vo svetle vopred stanovených cieľov pre vašu predvádzaciu akciu (Uveďte odkaz).

  • Krok č. 1: monitorujte vašu udalosť. Sledujte a zapisujte si, čo sa počas udalosti deje a čo sa počas akcie účastníci naučili.
  • Krok č. 2: posúďte odsledované dáta. Zhodnoťte získané dáta a zohľadnite vaše vopred stanovené ciele pre túto predvádzaciu akciu.
  • Krok č. 3: poučte sa. Zorganizujte tímové stretnutie a zamerajte sa na zlepšenie vašej ďalšej predvádzacej akcie.

Keďže je sledovanie a hodnotenie časovo náročnou úlohou, organizátori ukážok môžu zvážiť, že túto úlohu zveria výskumnej organizácii alebo nejakej poľnohospodárskej vysokej škole. Bolo by to výhodné pre obe strany.

organise me of demo

MONITOROVACIE NÁSTROJE

Monitorovacie nástroje umožňujú zbierať spätnú väzbu ohľadom nastavenia a organizácie predvádzacej udalosti, čo sa účastníci naučili z krátkodobého hľadiska (zmena v tom, čo vedia, ako to robiť a prečo to robiť) a ako budú účastníci svoje nové znalosti využívať dlhodobo.

V rámci projektov FarmDemo bolo vyvinutých viacero rôznych typov monitorovacích nástrojov určených na sledovanie organizácie, dynamiky, nastavenia, výsledkov učenia a vplyvu predvádzacej akcie. K stiahnutiu sú dostupné tu.

stiahnuť tu

Prieskum AgriDemo pred demo akciou

stiahnuť tu

Prieskum AgriDemo po demonštračnej akcii

stiahnuť tu

AgriDemo_Telefonický prieskum_po udalosti

stiahnuť tu

Farmdemo_NEFERTITI_Exit anketa o demo udalosti

stiahnuť tu

Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist pre organizáciu demo akcie

stiahnuť tu

Kontrolný zoznam pozorovaní pre monitory

stiahnuť tu

Farmdemo_NEFERTITI_Nástroj na tímovú reflexiu po demo akcii