Eszközök a bemutató események értékeléséhez és nyomon követéséhez

Increase impact of demo

A bemutató esemény nyomon követése és értékelése magában foglalja az összes olyan tevékenységet, amely a bemutató esemény befejezése után elvégezhető a hatás fokozása érdekében. Két módot különböztetünk meg a bemutató esemény hatásának növelésére:

  1. A bemutatóesemények javítása az esemény értékelésének elvégzésével
  2. Annak biztosítása, hogy a bemutató kulcsfontosságú üzenetei megmaradnak a résztvevőkben és eljutnak a szélesebb közönséghez, utókövetés szervezésével

A BEMUTATÓ ESEMÉNY ÉRTÉKELÉSE JÖVŐBELI FEJLESZTÉSEK CÉLJÁBÓL

A monitorozás és az értékelés segít a bemutatót szervezőknek abban, hogy strukturáltabban tanulják meg, hogyan javítsák a bemutató eseményeiket. Ez egy módja annak, hogy mérjük egy bemutató sikerét, és javítsuk a jövőbeni események sikerét.

A bemutató sikerének értékeléséhez kulcsfontosságú, hogy utólag értékeljük, hogyan sikerült valójában. A bemutatót szervezők általában némileg intuitív módon, saját benyomásaik alapján értékelik a bemutató eseményt.

 

A bemutató esemény strukturáltabb értékelése azonban jobb betekintést nyújthat a bemutató sikerébe, és hasznos tanulságokat vonhatunk le a jövőbeli események fejlesztésével kpcsolatban. Fontos, hogy a rendezvényét mindig az esemény előzetesen kitűzött céljainak fényében értékelje (hivatkozás megadása).

  • 1. lépés: monitorozza az eseményt. Figyelje meg, mi történik a bemutató esemény alatt, és gyűjtse össze és számoljon be arról, hogy mi történt és mit tanultak a résztvevők.
  • 2. lépés: értékelje ki az összegyűjtött adatokat. Az összegyűjtött adatokat a bemutató korábban kitűzött céljainak figyelembevételével elemezze ki.
  • 3. lépés: vonja le a tanulságokat. Szervezzen egy csoportos megbeszélést, és törekedjen a következő bemutató esemény javítására.

Mivel a nyomon követés és az értékelés időigényes feladat lehet, a bemutatószervezők fontolóra vehetik egy kutatószervezet vagy mezőgazdasági főiskola bevonását erre a feladatra. Ez mindkét fél számára előnyös lehet.

organise me of demo

MONITORING ESZKÖZÖK

A monitoring eszközök lehetővé teszik a visszajelzések összegyűjtését a bemutató esemény felépítéséről és megszervezéséről, arról, hogy a résztvevők mit tanultak rövid távon (mit, miért és hogyan), valamint arról, hogy a résztvevők hogyan fogják felhasználni a tudásukat a a hosszú távon.

A FarmDemo projektekben különböző típusú monitoring eszközöket fejlesztettek ki a bemutató esemény szervezésének, dinamikájának, felépítésének, tanulási eredményeinek és hatásának nyomon követésére. Ezek az eszközök itt tölthetők le.

töltse le itt

AgriDemo felmérés a bemutató esemény előtt

töltse le itt

AgriDemo felmérés a bemutató esemény után

töltse le itt

AgriDemo_Telefonos felmérés_esemény után

töltse le itt

Farmdemo_NEFERTITI_Kilépés a demo események szavazásából

töltse le itt

Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring ellenőrző lista egy bemutató esemény szervezéséhez

töltse le itt

Megfigyelési ellenőrző lista monitorokhoz

töltse le itt

Farmdemo_NEFERTITI_Eszköz a csoportos gondolkodáshoz a bemutató esemény után