Orodja za
vrednotenje in spremljanje

Increase impact of demo

Spremljanje in vrednotenje demo dogodka vključuje vse dejavnosti, ki jih je mogoče izvesti po koncu demo dogodka za doseganje čim večjega vpliva. Razlikujemo med dvema načinoma za povečanje vpliva vašega demo dogodka:

  1. Izboljšanje demo dogodkov  z izvedbo samoocenjevanja
  2. Zagotavljanje, da si udeleženci in širše občinstvo zapomnijo ključna sporočila vašega demo dogodka z organiziranjem nadaljnjih dejavnosti

SAMOOCENJEVANJE ZA IZBOLJŠANJE VAŠEGA DEMO DOGODKA

Spremljanje in vrednotenje pomaga organizatorjem demonstracije, da se na bolj strukturiran način naučijo, kako izboljšati svoje demo dogodke. Gre za način merjenja uspeha demo dogodka in tudi izboljšanja uspeha bodočih demo dogodkov.

Za ovrednotenje uspešnosti demonstracije je ključnega pomena, da se po zaključku oceni dejanska izvedba. Organizatorji navadno ocenjujejo demo dogodek razmeroma intuitivno, na podlagi lastnih vtisov.

 

Vendar pa bolj strukturirana ocena demo dogodka ponuja boljši vpogled v uspeh vašega demo dogodka in zagotovi koristna spoznanja za izboljšanje bodočih dogodkov. Pomembno je, da vedno ocenite svoj dogodek glede na predhodno zastavljene cilje (Vnesite povezavo).

  • 1. korak: spremljajte svoj dogodek. Opazujte, kaj se zgodi med demo dogodkom in si zabeležite ter poročajte o tem, kaj se je zgodilo in kaj so se udeleženci naučili.
  • Korak 2: ovrednotenje pridobljenih podatkov. Ocenite zbrane podatke, pri čemer upoštevajte svoje predhodno zastavljene cilje demo dogodka.
  • 3. korak: pridobite spoznanja. Organizirajte ekipni razmislek in si prizadevajte za izboljšanje vašega naslednjega demo dogodka.

Ker sta lahko spremljanje in vrednotenje dolgotrajna naloga, bi lahko organizatorji demo dogodka razmislili o sodelovanju z raziskovalno organizacijo ali kmetijsko šolo v sklopu te naloge. To bi lahko koristilo obema stranema.

organise me of demo

ORODJA ZA SPREMLJANJE

Orodja za spremljanje omogočajo zbiranje povratnih informacij o postavitvi in organizaciji demo dogodka, o tem, kaj so se udeleženci kratkoročno naučili (sprememba v vedeti-zakaj, vedeti-kaj in vedeti-kako) n kako bodo udeleženci dolgoročno uporabljali svoja spoznanja.

V projektih FarmDemo so bile razvite različne vrste orodij za spremljanje organizacije, dinamike, priprave, učnih rezultatov in vpliva demonstracijskega dogodka. Na voljo so za prenos tukaj.

Prenesite tukaj

AgriDemo Anketa pred demo dogodkom

Prenesite tukaj

AgriDemo Anketa po predstavitvenem dogodku

Prenesite tukaj

AgriDemo_Telefonska anketa_po dogodku

Prenesite tukaj

Farmdemo_NEFERTITI_Izhodna anketa za demo dogodke

Prenesite tukaj

Farmdemo_NEFERTITI_Kontrolni seznam za spremljanje organizacije demo dogodka

Prenesite tukaj

Kontrolni seznam opazovanja za monitorje

Prenesite tukaj

Farmdemo_NEFERTITI_Orodje za razmislek ekipe po predstavitvenem dogodku