Инструменти за
оценка и последващи действия

Increase impact of demo

Последващите действия и оценката на демонстрационно събитие включва всички дейности, които могат да бъдат извършени след края на демонстрационното събитие, за да се подобри неговото въздействие. Различаваме 2 начина за подобряване на въздействието на вашето демонстрационно събитие:

  1. Подобряване на вашите демонстрационни събития  чрез извършване на самооценка
  2. Гарантиране, че ключовите послания на вашето демонстрационно събитие са достигнали до участниците и по-широката аудитория, чрез организиране на последващи дейности

САМООЦЕНКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ

Наблюдението и оценката помагат на организаторите на демонстрациите да научат по по-структуриран начин как да подобрят своите демонстрационни събития. Това е начин както за измерване на успеха на демонстрационно събитие, така и за подобряване на успеха на бъдещите демонстрационни събития.

За да се оцени успехът на демонстрационното събитие, е от ключово значение след това да се оцени как то действително е преминало. Организаторите на демонстрационни събития обикновено са склонни да оценяват събитието донякъде интуитивно, въз основа на собствените си впечатления.

 

Въпреки това, по-структурираната оценка на демонстрационното събитие може да осигури по-добра представа за успеха на вашето демонстрационно събитие, както и да осигури полезни научени уроци за подобряване на бъдещите събития. Важно е винаги да оценявате вашето събитие в светлината на предварително поставените цели за вашето събитие (Осигурете връзка).

  • Стъпка 1: наблюдавайте вашето събитие. Наблюдавайте какво се случва по време на демонстрационното събитие, както и събирайте и отчитайте какво се е случило и какво са научили участниците.
  • Стъпка 2: оценка на наблюдаваните данни. Оценете събраните данни, като вземете предвид предварително зададените от вас цели за демонстрационното събитие.
  • Стъпка 3: начертайте научените уроци. Организирайте отразяване на мнението на екипа с цел подобряване на вашето следващо демонстрационно събитие.

Тъй като наблюдението и оценката може да отнемат значително време, организаторите на демонстрации могат да обмислят да ангажират научно-изследователска организация или селскостопански колеж за тази задача. Това може да бъде печелившо и за двете страни.

organise me of demo

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Инструментите за наблюдение позволяват да се събере обратна връзка относно определените основните елементи (съставни части) и организацията на демонстрационното събитие, какво са научили участниците в краткосрочен план (промяна на възприемането на "знам-защо", "знам-какво" и "знам-как"), както и как участниците ще използват знанията си в дългосрочен план.

В проектите по инициативата FarmDemo бяха разработени различни видове мониторингови инструменти за наблюдение на организацията, динамиката, определените основни елементи (съставни части), резултатите от обучението и въздействието на демонстрационното събитие. Те са достъпни за изтегляне тук.

изтеглете тук

AgriDemo проучване преди демонстрационно събитие

изтеглете тук

AgriDemo проучване след демонстрационно събитие

изтеглете тук

AgriDemo_Телефонна анкета_след събитие

изтеглете тук

Farmdemo_NEFERTITI_Изход анкета за демонстрационни събития

изтеглете тук

Farmdemo_NEFERTITI_ Контролен списък за наблюдение за организиране на демонстрационно събитие

изтеглете тук

Контролен списък за наблюдение за монитори

изтеглете тук

Farmdemo_NEFERTITI_Инструмент за размисъл на екипа след демонстрационното събитие