ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ СЪБИТИЯ

При провеждане на демонстрационно събитие във фермата, специфични методи и подходи за предаване на знания могат или трябва да се използват, за да се постигне целта на демонстрационното събитие. Добрите демонстрационни събития целят засилено взаимодействие, взаимно обучение и обмен на знания между участниците и между участници и провеждащите демонстрацията. Ние вземаме предвид 3 основни правила за предоставяне на демонстрационно събитие.

rules for demo delivery

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ СЪБИТИЯ

Инструментите за провеждане на демонстрации могат да помогнат за улесняване на обмена на знания по време на демонстрационното събитие. Разработените и използвани в проектите по инициативата FarmDemo инструменти включват: Инструмент за вземане на решение кои методи на обучение е най-подходящо да се използват; Насоки (ръководството) за отразяване на мненията на участниците в демонстрационното събитие; Насоки за провеждане на заключителната сесия; Насоки за улесняване на провеждането на кръстосани работни посещения със земеделски производители от цяла Европа. Те са достъпни за изтегляне тук.

изтеглете тук

Използвайте различни методи за обучение по време на демонстрационни събития

изтеглете тук

Насоки за завършване на демонстрационно събитие

изтеглете тук

Насоки за размисъл върху демонстрациите

изтеглете тук

NEFERTITI - Указания Кръстосани посещения_6-то издание_март 2020 г