РЪКОВОДСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ
В ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

ВЪВЕДЕНИЕ

agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-2

Демонстрациите във фермата се организират от поне два века, първоначално като начин да се запознаят фермерите с иновациите. Но напоследък те се използват и за споделяне на опит от фермер-на фермер и за подпомагане на съвместното създаване на знания между фермерите и други участници в иновационния процес в земеделието.

Все по-често самите фермери отварят вратите на фермите си, за да се свържат с други фермери и с широката общественост като част от стратегиите си за развитие на бизнеса (например къси вериги за доставки на храни, подпомагано от общността земеделие). Съвсем наскоро ние бяхме принудени да преминем и към онлайн демонстрации във ферми.

Ръководството за организиране на демонстрационно събитие обобщава в 6 стъпки как да организирате демонстрационно събитие във фермата, като се започне от ясното определяне на целите и се завърши с добра оценка на проведеното събитие и последващи действия. Ръководството може да се изтегли на няколко езика.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ

735_Pictogrammen-7

1.
Цели на демонстрационното
събитие и целеви групи

735_Pictogrammen-12

2.
Ферма провеждащa
демонстрации

735_Pictogrammen-8

3.
Определяне на
основните елементи
(съставни части) на
демонстрационното събитие.

735_Pictogrammen-9

4.
Популяризиране

735_Pictogrammen-10

5.
Методи за предаване
на знания и улесняване
на провеждането
на демонстрационни събития

735_Pictogrammen-11

6.
Оценка и
последващи действия