Demoguide för utformning av gårdsdemonstrationer

INLEDNING

agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-2

Gårdsdemonstrationer har organiserats i minst två århundraden, ursprungligen som ett sätt att introducera innovationer för jordbrukare, men på senare tid även för att dela erfarenheter mellan jordbrukare och stödja gemensam kunskap mellan jordbrukare och andra aktörer.

Jordbrukarna själva öppnar allt oftare sina gårdar för att få kontakt med sina kollegor och allmänheten som en del av strategier för affärsutveckling (t.ex. korta livsmedelsförsörjningskedjor, jordbruk som stöds av samhället).

Guiden för utformning av demonstrationer sammanfattas i sex steg hur man utformar ett demonstrationsevenemang på gården, med utgångspunkt i en tydlig definition av målen och avslutas med en bra utvärdering och uppföljning. Demo-handboken kan laddas ner på flera språk.

GUIDE FÖR UTFORMNING AV DEMONSTRATIONER

735_Pictogrammen-7

1 Mål och målgrupper för demonstrationen

735_Pictogrammen-12

2 Demonstrationsanläggning

735_Pictogrammen-8

3 Demokonfiguration

735_Pictogrammen-9

4 Marknadsföring

735_Pictogrammen-10

5 Metoder för inlärning och facilitering

735_Pictogrammen-11

6 Utvärdering och uppföljning