Návod na vytvorenie
návrhu ukážky na farme

ÚVOD

agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-2

Predvádzacie akcie sa na farmách konajú už takmer dve storočia - pôvodne ako spôsob predstavenia inovácií farmárom, no dnes najmä ako priestor na zdieľanie skúseností medzi farmármi a na podporu tvorby a výmeny znalostí medzi farmármi a ostatnými aktérmi.

Farmári čím ďalej tým viac otvárajú svoje farmy, aby sa spojili so svojimi kolegami a verejnosťou ako súčasť stratégie rozvoja podnikania (napr. krátke dodávateľské reťazce, poľnohospodárstvo podporované komunitou).

Návod na vytvorenie návrhu ukážky v 6 krokoch zhŕňa, ako navrhnúť predvádzaciu akciu na farme, a to od jasnej definície cieľov, až po ukončenie s dobrým hodnotením a následnými krokmi. Návod na vytvorenie návrhu ukážky je možné stiahnuť vo viacerých jazykoch.

NÁVOD NA VYTVORENIE NÁVRHU UKÁŽKY

735_Pictogrammen-7

1
Ciele ukážky a
cieľové skupiny

735_Pictogrammen-12

2
Predvádzacia
farma

735_Pictogrammen-8

3
Nastavenie
ukážky

735_Pictogrammen-9

4
Propagácia

735_Pictogrammen-10

5
Spôsoby učenia
a uľahčenia

735_Pictogrammen-11

6
Hodnotenie a
následné kroky