Inšpirácia z praxe

CIELE UKÁŽKY A
CIEĽOVÉ SKUPINY
PREDVÁDZACIA FARMA
NASTAVENIE UKÁŽKY A
VIRTUÁLNA UKÁŽKA
PROPAGÁCIA
SPôSOBY UČENIA
A UĽAHČENIA
HODNOTENIE A
NÁSLEDNÉ KROKY

Ďalšie inšpiratívne videá nájdete na našom YouTube kanáli FarmDemoa v stredisku FarmDemo.

Inšpirácia k cieľom ukážky a cieľovým skupinám

  • Tu nájdete niekoľko príkladov toho, ako môžu siete farmárov a programy pomôcť pri definovaní cieľov a cieľových skupín vašej predvádzacej akcie.

Program Reine Mathilde vo Francúzsku

Sieť pilotných bio-fariem v Nemecku

Nemecký projekt k výmene znalostí medzi praxou a výskumom v rámci bio-farmárčenia

Nemecká sieť predvádzacích bio-fariem

Inšpirácia pre predvádzacie farmy

  • Tu nájdete niekoľko videí o predvádzacích farmách

Stiegenhof, Kanton Zurich

Tangmere Airfield Nurseries

Russell Smith, Veľká Británia

Renner Farm, Veľká Británia

Predvádzacia farma Jolandas a Ad Raaijmakers, Holandsko

Švajčiarska farma budúcnosti

Program Reine Mathilde vo Francúzsku

  • Popis všetkých predvádzacích fariem, ktoré boli použité ako prípadová štúdia v projektoch AgriDemo-F2F a PLAID, nájdete kliknutím na tento odkaz.

Inšpirácia pre nastavenie ukážky

  • Toto video vysvetľuje ako v 10 krokoch pripraviť predvádzaciu akciu.

Pripravte predvádzaciu akciu v 10 krokoch

  • Získajte prehľad o rôznych typoch predvádzacích udalostí s rôznymi nastaveniami.

Udalosť na ovčej farme pána Samuela vo Francúzsku, kde sa prestriedalo množstvo účastníkov.

Udalosť pre študentov poľnohospodárskych vied na farme Karrol Kissane v Írsku

Vzájomná návšteva na tému efektívneho hospodárenia s vodou v Portugalsku

Udalosť k odchovu teliat v Nemecku

Dni pasienkov o precíznom chove dobytka vo Švajčiarsku

Predvádzanie strojov na ničenie lucerny siatej bez pluhu a herbicíd vo Švajčiarsku

Osvedčené postupy z udalosti v Dánsku

Digitálna farma v Srbsku

Innov'action vo Francúzsku

Poľné laboratóriá vo Veľkej Británii

  • Tieto videá poskytujú inšpiráciu k tomu, ako organizovať veľké poľnohospodárske veľtrhy

Medzinárodné pracovné dni 2019, Belgicko

Medzinárodné pracovné dni 2019, Belgicko

  • Inšpirujte sa týmito príkladmi virtuálnych predvádzacích akcií.

 Bežný deň farmára v Írsku, prevzaté z Instagramu

Farminar na ekologickom pásovom pestovaní v Holandsku

Najväčšia poľnohospodárska šou vo Veľkej Británii

Webinár Dairy Picknick, v Belgicku

Inšpirácia na propagáciu

  • Tieto videá ukazujú, ako môžete použiť video na propagovanie vašej udalosti

Upútavka na "Cereals in practice" v Škótsku

Upútavka na AGFF-Waldhoftagung vo Švajčiarsku

Upútavka na Ackerbautag vo Švajčiarsku

Inšpirácia k spôsobom učenia a uľahčenia

Tipy, ako zvýšiť mieru interakcie počas vašej predvádzacej akcie

Zapojenie komunity na farme Tangmere, Holandsko

Jednoduché spôsoby posúdenia pôdy, ktoré môžete použiť počas predvádzacej akcie

Peer-to-peer učenie vo farmárskych pracovných skupinách