Οδηγός σχεδιασμού επίδειξης
για επιδείξεις στο αγρόκτημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-2

Οι επιδείξεις στο αγρόκτημα οργανώνονταν για τουλάχιστον δύο αιώνες, αρχικά ως τρόπος εισαγωγής των αγροτών στην καινοτομία, αλλά πιο πρόσφατα επίσης για ανταλλαγή εμπειριών σε περιβάλλον γεωργού σε αγρότη και για υποστήριξη της συνδημιουργίας γνώσης μεταξύ αγροτών και άλλων συμμετεχόντων.

Όλο και περισσότερο, οι ίδιοι οι αγρότες ανοίγουν τις φάρμες τους για να συνδεθούν με τους ομότιμους τους και το ευρύ κοινό ως μέρος των στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα).

Ο οδηγός σχεδιασμού επίδειξης συνοψίζει σε 6 βήματα πώς να σχεδιάσετε μια εκδήλωση επίδειξης στο αγρόκτημα, ξεκινώντας από έναν σαφή ορισμό των στόχων και τελειώνοντας με μια καλή αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο Οδηγός σχεδίασης επίδειξης είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

735_Pictogrammen-7

1
Στόχοι επίδειξης
και ομάδες-στόχοι

735_Pictogrammen-12

2
Φάρμα
επίδειξης

735_Pictogrammen-8

3
Εγκατάσταση
επίδειξης

735_Pictogrammen-9

4
Προώθηση

735_Pictogrammen-10

5
Μέθοδοι μάθησης
και διευκόλυνσης

735_Pictogrammen-11

6
Αξιολόγηση και
παρακολούθηση