Suunnitteluohje tiloilla tapahtuvien
esittelyiden järjestämiseen

ESITTELY

agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-2

Esittelyjä maatiloilla on järjestetty vähintään kahden vuosisadan ajan, alkuperäisenä tarkoituksena esitellä innovaatioita viljelijöille, mutta lähiaikoina niitä on käytetty myös kokemuksien jakamiseen viljelijältä-viljelijälle tapahtumassa, ja tukemaan tietouden yhteiskehitystä viljelijöiden ja muiden toimijoiden välillä.

Viljelijät ovat lisääntyvässä määrin itse avaamassa maatilojaan saadakseen yhteyttä kollegoihinsa ja suureen yleisöön osana liikettoiminnan kehitys strategioita (esim. lyhyet ruuanjakeluketjut, yhteisön tukema maanviljely).

Esittelyn suunnittelu ohje luoi yhteenvedon 6 vaiheesta miten suunnitella tilalla tapahtuva esittelytapahtuma, alkaen päämäärien selkeästä määrittämisestä ja päättyen hyvään arviointiin ja seurantaan. Esittelyn Suunnittelu Ohje on ladattavissa monilla kielillä.

ESITTELYN SUUNNITELU OHJE

735_Pictogrammen-7

1
Esitelyn päämäärät
ja kohdeyleisöt

735_Pictogrammen-12

2
Esittely
tila

735_Pictogrammen-8

3
Esittelyn
järjestäminen

735_Pictogrammen-9

4
Mainostaminen

735_Pictogrammen-10

5
Oppiminen ja
johtamismenetelmät

735_Pictogrammen-11

6
Arviointi
ja seuranta