TYOKALUJA
ESITTELYTAPAHTUMAN TOIMITUKSEEN

Tilalla järjestettävän esittelytapahtuman aikana voidaan tai pitäisi käyttää erityisiä oppimismenetelmiä ja lähestymistapoja tilan demonstraatiotapahtumien toiminnasta tapahtuman tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvien demonstraatioiden tavoitteena on lisääntynyt vuorovaikutus, vertaisoppiminen ja tiedon vaihto osallistujien kesken sekä osallistujien ja esittelijöiden välillä. Otamme huomioon 3 perussääntöä demotapahtuman toimittamisessa.

rules for demo delivery

TYOKALUJA ESITTELYTAPAHTUMAN TOIMITUKSEEN

Esittelyn toimitustyökalut voivat auttaa tiedonvaihdon helpottamisessa demonstraatiotapahtuman aikana. FarmDemo-projekteissa kehitetyt ja käytetyt työkalut sisältävät työkalun, jolla päätetään, mitä oppimismenetelmiä käytetään, ohjeet esittelyn pohtimiseen osallistujien kanssa, ohjeet päättelyistuntoon sekä ohjeet ristikkäisten vierailujen helpottamiseksi maanviljelijöiden kanssa halki euroopan. Ne ovat ladattavissa täältä.

lataa tästä

Käytä erilaisia oppimismenetelmiä demotapahtumien aikana

lataa tästä

Ohjeita demotapahtuman päättämiseen

lataa tästä

Ohjeita mielenosoitusten pohtimiseen

lataa tästä

NEFERTITI - Guidelines Cross visits_6th edition_March2020