DEMONSTRACINIŲ RENGINIŲ
PRISTATYMO ĮRANKIAI

Organizuojant demonstracinį renginį ūkyje, turėtų būti taikomi konkretūs mokymosi metodai ir būdai, kad būtų pasiektas renginio tikslas. Geruose demonstraciniuose renginiuose siekiama aktyvesnės dalyvių tarpusavio sąveikos, tarpusavio mokymosi ir keitimosi žiniomis, taip pat dalyvių ir demonstruotojų tarpusavio bendradarbiavimo. Pristatydami demonstracinį renginį atsižvelgiame į 3 pagrindines taisykles.

rules for demo delivery

DEMONSTRACINIŲ RENGINIŲ PRISTATYMO ĮRANKIAI

Demonstravimo priemonės gali padėti palengvinti dalijimąsi žiniomis per demonstracinį renginį. "FarmDemo" projektuose sukurtos ir naudojamos priemonės apima priemones, skirtas apsispręsti, kokius mokymosi metodus naudoti, gaires, kaip kartu su dalyviais apmąstyti parodomąjį renginį, baigiamosios sesijos gaires, gaires, kaip palengvinti tarpusavio vizitus su ūkininkais visoje Europoje. Jas galima atsisiųsti čia.

atsisiųsti čia

Demonstracinių renginių metu naudokite įvairius mokymosi metodus

atsisiųsti čia

Demonstracinio renginio baigimo gairės

atsisiųsti čia

Demonstracijų refleksijos gairės

atsisiųsti čia

NEFERTITI – gairės Kryžminiai apsilankymai_6-asis leidimas_2020 m. kovo mėn