RĪKI DEMONSTRĀCIJAS
PASĀKUMA VEIKŠANAI

Veicot demonstrācijas pasākumu saimniecībā uz vietas, pasākuma aktivitāšu laikā vajadzētu izmantot īpašas mācību metodes un pieejas, lai sasniegtu pasākuma mērķi. Labu demonstrācijas pasākumu mērķis ir palielināt dalībnieku savstarpējo sadarbošanos, mācīšanos no domubiedriem un zināšanu apmaiņu starp dalībniekiem un demonstrantiem. Demonstrācijas pasākuma veikšanai mēs ņemam vērā 3 pamatnoteikumus.

rules for demo delivery

RĪKI DEMONSTRĀCIJAS PASĀKUMA VEIKŠANAI

Demonstrācijas rīki var palīdzēt veicināt zināšanu apmaiņu demonstrācijas pasākuma laikā. FarmDemo projektos izstrādātie un izmantotie rīki ietver rīku, kurš domāts, lai izlemtu, kuras mācību metodes izmantot, kādas vadlīnijas izmantot demonstrācijas pārdomām ar dalībniekiem, vadlīnijas noslēguma sesijai, vadlīnijas savstarpējo apmeklējumu veicināšanai ar lauksaimniekiem Eiropā. Šis materiāls pieejams lejupielādei šeit.

lejupielādēt šeit

Demonstrācijas pasākumu laikā izmantojiet dažādas mācību metodes

lejupielādēt šeit

Norādījumi noslēgšanai demonstrācijas pasākumā

lejupielādēt šeit

Vadlīnijas pārdomām par demonstrācijām

lejupielādēt šeit

NEFERTITI — vadlīnijas Cross visits_6th edition_Mart2020