VÆRKTØJ TIL
LEVERING AF DEMO-EVENT

Når du leverer et demo-event på gården, kan eller bør specifikke læringsmetoder og tilgange bruges under aktiviteterne til demonstrationsevents på gården for at nå målet med demoevents. Gode demonstrationsarrangementer sigter mod øget interaktion, fagfælle-læring og vidensudveksling blandt deltagere og mellem deltagere og demonstratorer. Vi tager højde for 3 grundlæggende regler for levering af et demo-arrangement.

rules for demo delivery

VÆRKTØJ TIL LEVERING AF DEMO-EVENT

Demoleveringsværktøjer kan hjælpe med at facilitere videnudveksling under demonstrationsarrangementet. Værktøjerne udviklet og brugt i FarmDemo-projekterne involverer et værktøj til at beslutte, hvilke læringsmetoder der skal bruges, retningslinjer for refleksion over demonstrationen med deltagerne, retningslinjer for en afslutningssession, retningslinjer for facilitering af krydsbesøg med landmænd på tværs af Europa. De er tilgængelige til download her.

download her

Brug en række forskellige læringsmetoder under demo-arrangementer

download her

Retningslinjer for afslutning på et demo-arrangement

download her

Retningslinjer for refleksion over demonstrationer

download her

NEFERTITI - Guidelines Cross visits_6. udgave_Marts2020