DEMOÜRITUSE
LÄBIVIIMISE TÖÖVAHENDID

Farmis toimuva demoürituse läbiviimisel saab või tuleks kasutada konkreetseid õppemeetodeid ja -lähenemisi farmis toimuvate näidisürituste käigus, et saavutada demoürituste eesmärk. Heade demonstratsiooniürituste eesmärk on suurendada osalejate omavahelist ning osalejate ja demonstraatorite vahelist suhtlust, vastastikust õppimist ja teadmiste vahetamist. Demoürituse edastamisel võtame arvesse 3 põhireeglit.

rules for demo delivery

DEMOÜRITUSE LÄBIVIIMISE TÖÖVAHENDID

Demo läbiviimise tööriistad võivad aidata hõlbustada teadmiste vahetamist esitlusürituse ajal. FarmDemo projektides välja töötatud ja kasutatud tööriistad hõlmavad tööriista, mille abil saab otsustada, milliseid õppemeetodeid kasutada, juhiseid osalejatega demonstratsiooni üle järelemõtlemiseks, juhiseid kokkuvõtlikuks seansiks, juhiseid farmerite ristkülastuste hõlbustamiseks kogu Euroopas. Need on allalaadimiseks saadaval siit.

laadige alla siit

Kasutage demoürituste ajal erinevaid õppemeetodeid

laadige alla siit

Juhised järelduste tegemiseks demoüritusel

laadige alla siit

Juhised meeleavalduste üle järelemõtlemiseks

laadige alla siit

NEFERTITI – juhised Ristkülastused_6. väljaanne_märts 2020