VERKTYG FÖR ATT GENOMFÖRA DEMONSTRATIONSEVENEMANG

När ett demonstrationsevenemang på en gård genomförs kan eller bör särskilda inlärningsmetoder och tillvägagångssätt användas under aktiviteterna vid demonstrationsevenemang på en gård för att uppnå målet med demonstrationsevenemanget. Bra demonstrationsevenemang syftar till ökad interaktion, kollegialt lärande och kunskapsutbyte mellan deltagarna och mellan deltagarna och demonstratörerna. Vi tar hänsyn till tre grundläggande regler för att leverera ett demo-evenemang.

rules for demo delivery

VERKTYG FÖR ATT GENOMFÖRA DEMONSTRATIONSEVENEMANG

Verktyg för demonstrationer kan underlätta kunskapsutbytet under demonstrationen. De verktyg som utvecklats och använts i FarmDemo-projekten omfattar ett verktyg för att bestämma vilka inlärningsmetoder som ska användas, riktlinjer för reflektion över demonstrationen med deltagarna, riktlinjer för en avslutande session och riktlinjer för att underlätta korsvisa besök med jordbrukare i hela Europa. De kan laddas ner här.

ladda ner här

Använd olika inlärningsmetoder under demoevenemang

ladda ner här

Riktlinjer för avslutning vid ett demoevenemang

ladda ner här

Riktlinjer för reflektion kring demonstrationer

ladda ner här

NEFERTITI - Riktlinjer för korsbesök 6 upplagan mars 2020