Guide för utformning av virtuella demonstrationer

INLEDNING

Många av egenskaper hos de virtuella demonstrationsevenemangen liknar gårdsdemonstrationerna. Demonstrationsevenemang i allmänhet fokuserar på att visa och förstå innovation i ett fungerande jordbruksföretag eller i en lokal miljö, och detta är också syftet med virtuella demonstrationsevenemang. De bör också baseras på kunskapsutbyte mellan jordbrukare eller mellan jordbrukare och innovationsaktörer (rådgivare, forskare, leverantörer av insatsvaror osv...).

I likhet med demonstrationsevenemang på gårdar finns virtuella demonstrationsevenemang i flera olika format, beroende på deras mål (t.ex. spridning av kunskap, tillhandahållande av råd och lösningar, gemensam utformning av verktyg, utveckling av forskning, ...). Det breda utbudet av virtuella demonstrationsevenemang kan delas upp på två olika nivåer:

types of virtual demos
  • antalet deltagare: från mindre än 10 till mer än 200, i förhållande till de tidigare fastställda målen
  • graden av kollegialt lärande: virtuella evenemang kan syfta till att maximera utbytet mellan jordbrukare (och andra intressenter) med en hög grad av kollegialt lärande eller till att maximera informations- och innovationsöverföring med en låg grad av interaktion.

Guide för virtuella demonstrationer fokuserar på virtuella demonstrationer som äger rum under en förutbestämd tid och i ett förutbestämt (virtuellt) rum. Vi tror nämligen att det är bara på detta sätt som vi kan garantera ett bra utbyte mellan deltagarna.

Exempel på virtuella demonstrationer finns på vår sida om inspiration från verkligheten.

 

LADDA NER

  • Den här guiden för virtuella demonstrationer innehåller alla steg för att organisera en virtuell demonstration, inklusive tips och tricks.

ladda ner här

  • This document provides you all you need to know for the development of a good video: which materials to use, the writing of a script, the publication of your video, ...

ladda ner här

  • Download here the instruction to try the virtual farm on you Android device. A simulated gaming platform was created, to represent a typical mixed farm in Europe. The platform can be used on a standard desk top or laptop or using an android phone and cardboard headset to get an immersive experience. Click here for more information

ladda ner här