NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA DEMONSTRACJI

Aby osiągnąć cel demonstracji w gospodarstwie rolnym, w trakcie jej trwania można lub należy stosować określone metody i podejścia do nauki. Celem udanych demonstracji jest zwiększenie interakcji, wzajemne uczenie się i wymiana wiedzy między uczestnikami oraz między uczestnikami a demonstratorami. Pod uwagę bierzemy trzy podstawowe zasady prowadzenia demonstracji.

rules for demo delivery

NARZĘDZIA DO PRZEPROWADZENIA DEMONSTRACJI

Narzędzia do prowadzenia demonstracji mogą być pomocne przy wymianie wiedzy podczas demonstracji. Narzędzia opracowane i wykorzystywane w projektach FarmDemo obejmują narzędzie do podejmowania decyzji o wyborze metod uczenia się, wytyczne dotyczące refleksji nad demonstracją z udziałem uczestników, wytyczne dotyczące sesji podsumowującej, a także wytyczne dotyczące ułatwiania wizyt krzyżowych z rolnikami z całej Europy. Można je pobrać tutaj.

pobierz tutaj

Korzystaj z różnorodnych metod uczenia się podczas wydarzeń demonstracyjnych

pobierz tutaj

Wytyczne dotyczące zakończenia imprezy demonstracyjnej

pobierz tutaj

Wytyczne do refleksji nad demonstracjami

pobierz tutaj

NEFERTITI – Wytyczne Wizyty krzyżowe_6. edycja_marzec 2020