GĦODOD GĦAT-TWASSIL
TA' AVVENIMENT DEMO

Meta jitwassal avveniment ta' dimostrazzjoni f'razzett, metodi u approċċi speċifiċi ta' tagħlim jistgħu jew għandhom jintużaw matul l-attivitajiet ta' avvenimenti ta' dimostrazzjoni fir-razzett biex jintlaħaq l-għan ta' avvenimenti demo. Avvenimenti ta' dimostrazzjoni tajba jimmiraw għal interazzjoni akbar, tagħlim bejn il-pari u skambju ta' għarfien fost il-parteċipanti u bejn il-parteċipanti u d-dimostraturi. Aħna nqisu 3 regoli bażiċi għat-twassil ta' avveniment demo.

rules for demo delivery

GĦODOD GĦAT-TWASSIL TA' AVVENIMENT DEMO

Għodod ta' twassil ta' demo jistgħu jgħinu fil-faċilitazzjoni tal-iskambju tal-għarfien waqt l-avveniment ta' dimostrazzjoni. L-għodod żviluppati u użati fil-proġetti FarmDemo jinvolvu għodda biex tiddeċiedi dwar liema metodi ta’ tagħlim tuża, linji gwida għal riflessjoni dwar id-dimostrazzjoni mal-parteċipanti, linji gwida għal sessjoni ta’ għeluq, linji gwida għall-faċilitazzjoni ta' żjarat lil hinn mal-bdiewa madwar l-Ewropa. Huma disponibbli biex jitniżżlu hawn.

niżżel hawn

Uża varjetà fil-metodi tat-tagħlim waqt avvenimenti demo

niżżel hawn

Linji gwida għall-konklużjoni f'avveniment demo

niżżel hawn

Linji gwida għal riflessjoni fuq dimostrazzjonijiet

niżżel hawn

NEFERTITI - Linji Gwida Cross visits_6 edizzjoni_Marzu 2020