ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

quote good planning

Η προετοιμασία μιας εκδήλωσης επίδειξης περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την εκδήλωση επίδειξης. Διακρίνουμε 4 σημαντικές εργασίες προετοιμασίας:

  1. Καθορισμός του στόχου της εκδήλωσης επίδειξης
  2. Η εύρεση ενός καλού οικοδεσπότη
  3. Καθορισμός της οργανωτικής ομάδας
  4. Προβολή της εκδήλωσής σας

Περαιτέρω σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε μερικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της προετοιμασίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΑΣ

Η προετοιμασία μιας εκδήλωσης επίδειξης ξεκινά με έναν σαφή και συγκεκριμένο ορισμό του στόχου της εκδήλωσης επίδειξης. Αποφασίστε γιατί θέλετε να οργανώσετε την εκδήλωση επίδειξης, τι θέλετε να επιδείξετε και σε ποιον στοχεύετε. Μόλις καθοριστεί ο στόχος, μπορούν να γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με την τοποθεσία, τα logistics, την ρύθμιση και την προώθηση της εκδήλωσης επίδειξης.

specifying the objective

ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ

Criteria for a host farm

Οι εκδηλώσεις επίδειξης μπορούν να φιλοξενηθούν σε διαφορετικούς τύπους τοποθεσιών, που κυμαίνονται από αγροκτήματα που ανήκουν σε αγρότες έως δημόσιες εκτάσεις που μισθώνονται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή τοποθεσίες επέκτασης. Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια για την επιλογή ενός καλού ιστότοπου φιλοξενίας για την επίδειξη: η ομάδα-στόχος μπορεί να ταυτιστεί με την φιλοξενούσα(ες) φάρμα(ες), θα πρέπει να έχει καλή φήμη, θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την φιλοξενία της εκδήλωσης επίδειξης.

Αν ψάχνετε για ένα κατάλληλο αγρόκτημα φιλοξενίας, το FarmDemo Hub φιλοξενεί μια πανευρωπαϊκή απογραφή αγροκτημάτων επίδειξης στη διεύθυνση https://farmdemo.eu. Στην απογραφή, τα αγροκτήματα επίδειξης είναι σε θέση να παρουσιάσουν τη φάρμα τους και τις εκδηλώσεις που φιλοξενούν.

Εμπνευστείτε από μερικά από τα αγροκτήματα οικοδεσπότες σχετικά με την 'έμπνευση από την πρακτική'.

ΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μια καλή προετοιμασία και προγραμματισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη εκδήλωση επίδειξης. Σας συμβουλεύουμε να ξεκινήσετε πολύ νωρίτερα, για να βεβαιωθείτε ότι τα σωστά άτομα μπορούν να εμπλακούν στην οργάνωση και ότι μπορούν να ενημερωθούν καλά για τους ρόλους τους στην οργάνωση της εκδήλωσης επίδειξης. Η επικοινωνία μεταξύ όλων των ατόμων που εμπλέκονται κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και της ίδιας της εκδήλωσης επίδειξης είναι ζωτικής σημασίας για μια ομαλή διοργάνωση.

Στο υλικό με δυνατότητα λήψης μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο για την προετοιμασία της εκδήλωσης επίδειξης. Ενσωματώνει τις σημαντικές πτυχές που πρέπει να σκεφτείτε με την οργανωτική ομάδα σας όταν οργανώνετε μια εκδήλωση επίδειξης.

Roles in the organisation team

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Good publicity measures

Μια πρώτη σημαντική πτυχή της προώθησης είναι να κάνετε μια σαφή πρόσκληση που να είναι προσαρμοσμένη στις ομάδες-στόχους (Σύνδεσμος προς το πρότυπο για καλή πρόσκληση). Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σαφές όνομα εκδήλωσης που να αντικατοπτρίζει το βασικό μήνυμα, να προσδιορίζει τις ομάδες-στόχους, τους στόχους επίδειξης, τους βασικούς παρουσιαστές και ομιλητές, την προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες και τυχόν επιπλέον κίνητρα για τους αγρότες για να έρθουν (π.χ. δωρεάν ανάλυση εδάφους, Τρόφιμα και ποτά, Βραβεία για να κερδίσουνε…).

Δεύτερον, σκεφτείτε ποιος θα πρέπει να διαδώσει την πρόσκληση και ποια κανάλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι πιο αποτελεσματικά για να προσεγγίσετε την ομάδα-στόχο. Εδώ θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς τις οδηγίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο έργο NEFERTITI. Εναλλακτικά, εμπνευστείτε από μερικά βίντεο teaser που δημιουργήθηκαν για να ανακοινώσετε μια εκδήλωση επίδειξης.

Τρίτον, αυξήστε την δέσμευση των συμμετεχόντων σας αλληλοεπιδρώντας ήδη μαζί τους πριν από την εκδήλωση. Για παράδειγμα, ζητήστε τους να εγγραφούν πριν από την εκδήλωση, να διερευνήσουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή ερωτήσεις που έχουν, να στείλουν κάποιες πληροφορίες πριν από την εκδήλωση (π.χ. στο αγρόκτημα υποδοχής ή στο θέμα). Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο φόρμας εγγραφής.

Εργαλεία για την προετοιμασία της εκδήλωσης επίδειξης με την οργανωτική ομάδα σας

κατέβασε εδώ

Οδηγίες επικοινωνίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια εκδήλωση επίδειξης

κατέβασε εδώ

Πώς να προσθέσετε μια εκδήλωση επίδειξης στην πλατφόρμα NEFERTITI;

κατέβασε εδώ

Πρότυπο για το δελτίο τύπου

κατέβασε εδώ

NEFERTITI_Template Φόρμα συναίνεσης Εγγραφές βίντεο και φωτογραφίες

κατέβασε εδώ

Πρότυπο για μια πρόσκληση

κατέβασε εδώ

Γιατί και πώς να συμπεριλάβετε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις δράσεις επίδειξης στο αγρόκτημα

κατέβασε εδώ

Πρότυπο Φόρμα εγγραφής με ενημερωμένη συγκατάθεση

κατέβασε εδώ

Πρότυπο - προετοιμασία εκδήλωσης επίδειξης

κατέβασε εδώ

Συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές επίδειξης