ORODJA ZA
PRIPRAVO DEMO DOGODKA

quote good planning

Priprava demo dogodka vključuje vse aktivnosti, ki jih je treba izvesti pred demo dogodkom. Razlikujemo štiri pomembne pripravljalne naloge:

  1. Določitev cilja demo dogodka
  2. Iskanje dobrega gostitelja
  3. Opredelitev organizacijske skupine
  4. Promocija vašega dogodka

Na tej strani lahko najdete nekaj orodij, ki vam bodo pomagala v tej fazi priprave.

DOLOČITEV CILJA VAŠEGA DEMO DOGODKA

Priprava demonstracijskega dogodka se začne z jasno in specifično  opredelitvijo cilja vašega demo dogodka. Odločite se, zakaj želite organizirati demo dogodek, kaj želite demonstrirati in kdo  je vaše ciljno občinstvo. Ko je cilj določen, se lahko izvedejo nadaljnji načrti glede lokacije, logistike, priprave in promocije demo dogodka.

specifying the objective

POIŠČITE DOBRO GOSTUJOČO LOKACIJO

Criteria for a host farm

Demo dogodki se lahko organizirajo na različnih vrstah lokacij, od kmetij v lasti kmetov do javnih površin, ki jih dajejo v najem univerze, raziskovalni centri ali razširitvene lokacije Obstaja nekaj meril za izbiro dobre gostujoče lokacije za demo dogodek: ciljna skupina se lahko identificira z gostujočo kmetijo/kmetom, imeti mora dober ugled, biti mora primerna za gostovanje demo dogodka.

Če iščete primerno gostujočo kmetijo, je v FarmDemo Hubu na https://farmdemo.euna voljo vseevropski seznam demonstracijskih kmetij. V inventarju lahko demonstracijske kmetije predstavijo svojo kmetijo in dogodke, ki jih gostijo.

Naj vas gostitelji FarmDemo navdihnejo z 'navdihi iz prakse'.

OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE EKIPE

Dobra priprava in načrtovanje sta ključnega pomena za uspešen demo dogodek. Svetujemo vam, da začnete dovolj zgodaj, da v organiziranje vključite primerne osebe in da so dobro obveščene o svojih vlogah v organizaciji demo dogodka. Komunikacija med vsemi udeleženci med pripravo in samim dogodkom je ključnega pomena za nemoteno organizacijo.

V gradivu, ki ga je mogoče prenesti, najdete predlogo za pripravo vašega demo dogodka. Vključuje pomembne vidike, o katerih bi morali razmišljati s svojo organizacijsko ekipo pri organizaciji demonstracijskega dogodka.

Roles in the organisation team

PROMOCIJA DEMO DOGODKA

Good publicity measures

Prvi pomemben vidik promocije je jasno vabilo, ki je prilagojeno ciljnim skupinam (povezava do predloge za dobro vabilo) Vključevati mora jasno ime dogodka, ki odraža ključno sporočilo, opredeliti ciljno skupino, cilje demonstracije, ključne demonstratorje in govornike, dodano vrednost za udeležence in vse dodatne spodbude za kmete (npr. brezplačna analiza prsti, hrana in pijače, nagrade za zmago …).

Drugič, razmislite, kdo bi moral razdeliti vabila in kateri kanali bi bili najučinkovitejši pri doseganju ciljne skupine. Tukaj je povezava do komunikacijskih smernic, ki se uporabljajo v projektu NEFERTITI. Ali pa se zgledujte po videoposnetkih posnetih za najavo demonstracijskega dogodka.

Tretjič, povečajte angažiranost svojih udeležencev tako, da stopite v stik z njimi že pred dogodkom. Npr. prosite jih, da se pred dogodkom registrirajo, povprašajte o specifičnih zanimanjih ali vprašanjih, pošljite določene informacije že pred dogodkom (npr. o gostujoči kmetiji ali temi).   Tukaj lahko najdete predlogo obrazca za registracijo.

Orodja za pripravo demonstracijskega dogodka s svojo organizacijsko ekipo

Prenesite tukaj

Smernice za komunikacijo pred, med in po demo dogodku

Prenesite tukaj

Kako dodati demo dogodek na platformo NEFERTITI?

Prenesite tukaj

Predloga za sporočilo za javnost

Prenesite tukaj

NEFERTITI_Vzorec za soglasje za predlogo Video posnetki in fotografije

Prenesite tukaj

Predloga za vabilo

Prenesite tukaj

Zakaj in kako vključiti oblikovalce politike v demonstracijske akcije na kmetiji

Prenesite tukaj

Predloga Obrazec za registracijo z informiranim soglasjem

Prenesite tukaj

Predloga - pripravite demo dogodek

Prenesite tukaj

Nasveti, kako se soočiti z izzivi, s katerimi se srečujejo organizatorji demonstracij