ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ

quote good planning

Подготовката на демонстрационно събитие включва всички дейности, които трябва да бъдат извършени преди демонстрационното събитие. Различаваме 4 важни подготвителни задачи:

  1. Уточняване на целта на демонстрационното събитие
  2. Намиране на добър домакин
  3. Определяне на организационния екип
  4. Популяризиране на вашето събитие

По-нататък на тази страница можете да намерите някои инструменти, които да ви помогнат по време на тази подготвителна фаза.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛТА НА ВАШЕТО ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ

Подготовката на демонстрационно събитие започва с ясно и конкретно определяне на целта на вашето демонстрационно събитие. Решете защо искате да организирате демонстрационното събитие, какво искате да демонстрирате и към кого искате да се насочите. След като целта е определена, може да се премине към допълнителните приготовления относно местоположението, логистиката, определяне на основните елементи (съставни части) и популяризирането на демонстрационното събитие.

specifying the objective

НАМЕРЕТЕ ДОБРО МЯСТО - ДОМАКИН

Criteria for a host farm

Демонстрационните събития могат да се провеждат на различни видове места, вариращи от ферми, собственост на земеделски производители, до публични опитни полета, използвани от университети, научно-изследователски центрове или съветнически центрове. Има някои критерии за  избор на добро място - домакин за демонстрацията: целевата група да може да се идентифицира с фермата-домакин (фермера-домакин), мястото трябва да има добра репутация, трябва да е подходящо за приемане на демонстрационното събитие.

Ако търсите подходяща ферма-домакин, платформата по инициативата FarmDemo( https://farmdemo.eu) съдържа списък от ферми провеждащи демонстрации от целия Европейски съюза. В списъка с ферми провеждащи демонстрации, фермите могат да представят своята ферма и събитията, на които са били домакини.

Вдъхновете се от някоя ферма на платформата по иниацитавата FarmDemo в секцията 'Вдъхновени от практиката'.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЕКИП

Добрата подготовка и планиране са ключът към успешното демонстрационно събитие. Съветваме ви да започнете подготовката на събитията достатъчно време преди провеждането му, за да сте сигурни, че правилните хора могат да бъдат включени в организацията му и че те са добре информирани за ролите си в организацията на демонстрационното събитие. Комуникацията между всички хора, участващи в подготовката и самото демонстрационно събитие, е от решаващо значение за добрата организация.

В материала за изтегляне можете да намерите шаблон за подготовка на вашето демонстрационно събитие. Той интегрира важните аспекти, за които трябва да помислите с вашия организационен екип, когато организирате демонстрационно събитие.

Roles in the organisation team

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

Good publicity measures

Първият важен аспект на рекламирането на събитието е да се изготви лесно разбираема покана адаптирана към целевите групи (Връзка към шаблон за добра покана). Поканата трябва да включва: ясно формулирано име на събитието, което да отразява ключовото послание; определените целева(и) група(и); определените цели на демонстрацията; ключовите експерти, които ще провеждат демонстрацията и лекторите; добавената стойност за участниците; и всякакви други допълнителни стимули за фермерите за участие (напр. безплатно анализ на почвата, храни и напитки, награди за спечелване,…).

Второ, помислете кой трябва да разпространи поканата и кои канали трябва да се използват, за да бъдат най-ефективни за достигане до целевата група. Ето връзка към насоките за комуникация, използвани в проекта NEFERTITI. Или се вдъхновете от някои рекламни (популяризиращи) видеоклипове, направени за обявяване на демонстрационно събитие.

Трето, увеличете ангажираността на вашите участници, като взаимодействате с тях преди събитието. Например, помолете ги да се регистрират преди събитието, проучете за конкретни интереси или въпроси, които имат, изпратете някаква информация преди събитието (например за фермата - домакин или темата на събитието). Тук  можете да намерите шаблон на регистрационен формуляр.

Инструменти за подготовка на демонстрационното събитие с вашия екип по организация

изтеглете тук

Насоки за комуникация преди, по време и след демонстрационно събитие

изтеглете тук

Как да добавя демо събитие към платформата NEFERTITI?

изтеглете тук

Шаблон за прессъобщение

изтеглете тук

NEFERTITI_Шаблон Формуляр за съгласие Видеозаписи и снимки

изтеглете тук

Шаблон за покана

изтеглете тук

Защо и как да включим политиците в демонстрационните действия във фермата

изтеглете тук

Шаблон на регистрационен формуляр с информирано съгласие

изтеглете тук

Шаблон - подгответе демонстрационно събитие

изтеглете тук

Съвети как да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени демо организаторите