Nástroje pro
hodnocení a navazující aktivity

Increase impact of demo

Hodnocení ukázky a navazující kroky zahrnují všechny činnosti, které lze provést po skončení ukázky, ke zvýšení jejího dopadu. Rozlišujeme 2 způsoby, jak zvýšit dopad vaší ukázky:

  1. Zlepšení prezentace vašich ukázek provedením sebehodnocení
  2. Organizováním navazujících aktivit se ujistíte, že klíčová sdělení vaší ukázky zůstanou účastníkům a širšímu publiku v paměti

SEBEHODNOCENÍ K VYLEPŠENÍ PREZENTACE VAŠÍ UKÁZKY

Monitorování a vyhodnocování pomáhá organizátorům ukázky učit se strukturovanějším způsobem, jak zlepšit své ukázky. Je to způsob, jak měřit úspěch ukázky i to, jak zvýšit úspěch budoucích ukázek.

Pro posouzení úspěchu ukázky je klíčové vyhodnotit po jejím skončení, jak to skutečně fungovalo. Organizátoři ukázek obvykle mají tendenci hodnotit událost poněkud intuitivně, na základě svých vlastních dojmů.

 

Strukturovanější hodnocení ukázky však může poskytnout lepší přehled o úspěchu vaší události a poskytnout užitečné poučení pro zlepšení budoucích událostí. Důležité je vždy posoudit vaši událost s ohledem na předem stanovené cíle pro vaši událost (uveďte odkaz).

  • Krok 1: Sledujte svou událost. Sledujte, co se děje během ukázky, a shromažďujte a zaznamenávejte, co se stalo a co se účastníci naučili.
  • Krok 2: Vyhodnoťte sledovaná data. Posuďte shromážděná data a vezměte v úvahu vaše dříve nastavené záměry pro ukázku.
  • Krok 3: Vyvoďte ponaučení. Uspořádejte týmové zhodnocení a zaměřte se na zlepšení vaší následující ukázky.

Vzhledem k tomu, že monitorování a hodnocení může být časově náročný úkol, organizátoři ukázek by mohli zvážit zapojení výzkumné organizace nebo zemědělské školy do tohoto úkolu. Pro obě strany by to mohlo být výhodné.

organise me of demo

NÁSTROJE MONITORINGU

Monitorovací nástroje umožňují získat zpětnou vazbu o nastavení a organizaci ukázky, o tom, co se účastníci naučili v krátkodobém horizontu (změna v tom proč, co a jak děláme) a o tom, jak účastníci budou své poznatky využívat v dlouhodobém horizontu.

V projektech FarmDemo byly vyvinuty různé typy monitorovacích nástrojů pro sledování organizace, dynamiky, nastavení, výsledků učení a dopadu ukázky. Jsou k dispozici ke stažení zde.

ke stažení zde

Průzkum AgriDemo před demo akcí

ke stažení zde

Průzkum AgriDemo po demo akci

ke stažení zde

AgriDemo_Telefonní průzkum_po události

ke stažení zde

Farmdemo_NEFERTITI_Exit anketa pro demo akce

ke stažení zde

Farmdemo_NEFERTITI_Monitorovací kontrolní seznam pro organizaci demo akce

ke stažení zde

Kontrolní seznam pozorování pro monitory

ke stažení zde

Farmdemo_NEFERTITI_Nástroj pro týmovou reflexi po demo akci