Instrumenten voor
evaluatie en opvolging

Increase impact of demo

Opvolging en evaluatie van een demo evenement omvat alle activiteiten die kunnen worden uitgevoerd na afloop van het demo evenement om de impact ervan te vergroten. We onderscheiden 2 manieren om de impact van uw demo-evenement te vergroten:

  1. Het verbeteren van uw demo-evenementen door een zelfevaluatie uit te voeren
  2. Ervoor zorgen dat de kernboodschappen van uw demo-evenement blijven hangen bij de deelnemers en een breder publiek door het organiseren van opvolgactiviteiten

ZELFEVALUATIE OM UW DEMO-EVENEMENT TE VERBETEREN

Monitoring en evaluatie helpen de organisatoren van demo's om op een meer gestructureerde manier te leren over hoe ze hun demo-evenementen kunnen verbeteren. Het is een manier om zowel het succes van een demo-evenement te meten als om het succes van toekomstige demo-evenementen te verbeteren.

Om het succes van een demonstratie te beoordelen, is het van belang achteraf te evalueren hoe het in de praktijk is verlopen. Demo-organisatoren hebben de neiging een demonstratie-evenement enigszins intuïtief te evalueren, op basis van hun eigen indrukken.

 

Een meer gestructureerde evaluatie van het demo-evenement kan echter betere inzichten verschaffen in het succes van uw demo-evenement en nuttige lessen opleveren om toekomstige evenementen te verbeteren. Belangrijk is om uw evenement altijd te evalueren in het licht van de vooraf bepaalde doelstellingen voor uw evenement (Link voorzien).

  • Stap 1: monitor uw evenement.Observeer, verzamel en rapporteer wat er gebeurt tijdens het demo-evenement en wat de deelnemers hebben geleerd.
  • Stap 2: evalueer de gemonitorde gegevens. Beoordeel de verzamelde gegevens, en hou daarbij rekening met de eerder gestelde doelen voor het demo-evenement.
  • Stap 3: trek lessen. Organiseer een teamreflectie en streef naar verbetering van uw volgende demo-evenement.

Aangezien monitoring en evaluatie een tijdrovende taak kan zijn, kunnen organisatoren van demo's overwegen om een onderzoeksorganisatie of landbouwschool in te schakelen voor deze taak. Het kan een win-winsituatie zijn voor beide partijen.

organise me of demo

MONITORINGINSTRUMENTEN

Met monitoringinstrumenten kan feedback worden verzameld over de opzet en organisatie van het demonstratie-evenement, over wat de deelnemers op korte termijn hebben geleerd (verandering in know-why, know-what en know-how) en over hoe de deelnemers hun geleerde lessen op lange termijn zullen gebruiken.

In de FarmDemo-projecten zijn verschillende soorten monitoringinstrumenten ontwikkeld om de organisatie, de dynamiek, de opzet, de leerresultaten en de impact van het demonstratie-evenement te monitoren. Deze kunnen hier worden gedownload.

download hier

AgriDemo-enquête voorafgaand aan demo-evenement

download hier

AgriDemo-enquête na demo-evenement

download hier

AgriDemo_Telefoononderzoek_na evenement

download hier

Farmdemo_NEFERTITI_Exit poll voor demo-evenementen

download hier

Farmdemo_NEFERTITI_Controlelijst voor de organisatie van een demo-evenement

download hier

Observatiechecklist voor monitoren

download hier

Farmdemo_NEFERTITI_Tool voor teamreflectie na het demo-evenement