PREUZIMANJA

DownloadsPic

Izvorno, kao način upoznavanja poljoprivrednika s inovacijama, demonstracije na poljoprivrednim gospodarstvima organiziraju su već najmanje dva stoljeća, no od nedavno se koriste za razmjenu iskustava poljoprivrednika u okruženju te u potpori zajedničkog stvaranja znanja između poljoprivrednika i drugih sudionika.

Kako bi se povezali sa svojim kolegama i širom javnošću u okviru strategija poslovnog razvoja (npr. kratki lanci opskrbe hranom, poljoprivreda koju podržava zajednica), sami poljoprivrednici sve više otvaraju svoja gospodarstva.

Vodič za oblikovanje demonstracije sažima šest koraka o tome kako oblikovati demonstracijski događaj na poljoprivrednom gospodarstvu, počevši od određivanja jasnih ciljeva pa do završnog dobrog ocjenjivanja i praćenja. Vodič za oblikovanje demonstracije moguće je preuzeti na više jezika.

VODIČ ZA OBLIKOVANJE DEMONSTRACIJE

designGuide

Vodič za oblikovanje demonstracija na poljoprivrednom gospodarstvu

Virtual_demo

Vodič za oblikovanje virtualnih demonstracija

DEMONSTRACIJSKI VODIČ ZA DIZAJN ZA ISPIS

designGuide

Vodič za projektiranje demonstracija farme za ispis

Virtual_demo

Vodič za dizajniranje virtualnih demonstracija za ispis

ALATI ZA VIRTUELNE DEMONSTRACIJE

Virtual_demo

Vodič za oblikovanje virtualnih demonstracija

GuidelinesForVideo

Smjernice za razvoj videa

CustomizeVirtualDemoEventTable

Tablica: Prilagodite virtualni demo događaj cilju

AndroidGuide

Smjernice za korištenje virtualne farme u Androidu

ALATI ZA PRIPREMU DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Smjernice za komunikaciju prije, tijekom i nakon demo događaja

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Kako dodati demo događaj na NEFERTITI platformu?

TEMPLATE

Predložak za priopćenje za javnost

TEMPLATE

Obrazac za pristanak predloška Videosnimke i fotografije

TEMPLATE

Predložak za pozivnicu

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Smjernice Zašto i kako uključiti kreatorepolitika u demonstracijske aktivnosti na poljoprivrednomgospodarstvu

TEMPLATE

Predložak obrasca za registraciju uz informirani pristanak

13_Template_ prepare a demo event_EN

Predložak - pripremite demo događaj

14_Tips on how to deal with challenges demo organisers face_EN

Savjeti o tome kako se nositi s izazovima s kojima se organizatori demoa susreću

ALATI ZA ISPORUKU DEMONSTRACIJSKOG DOGAĐAJA

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Koristite različite metode učenja tijekom demo događaja

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Smjernice za zaključenje na demo događaju

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Smjernice za razmišljanje o demonstracijama

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

Smjernice za unakrsne posjete demonstracijama na poljoprivrednim gospodarstvima

ALATI ZA OCJENJIVANJE I PRAĆENJE UČINKA

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Anketa prije demo događaja

20_AgriDemo Survey after demo event_EN

Anketa poslije demo događaja

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Telefonska anketa_nakon događaja

TEMPLATE

Izlazna anketa za demo događaje

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Popis za praćenje za organizaciju demo događaja

25_Observation checklist for Monitor_20220120_EN

Kontrolni popis promatranja za monitore

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Alat za timsko razmišljanje nakon demo događaja