ИЗТЕГЛЯНИ

DownloadsPic

Демонстрациите във фермата се организират от поне два века, първоначално като начин да се запознаят фермерите с иновациите. Но напоследък те се използват и за споделяне на опит от фермер-на фермер и за подпомагане на съвместното създаване на знания между фермерите и други участници в иновационния процес в земеделието.

Все по-често самите фермери отварят вратите на фермите си, за да се свържат с други фермери и с широката общественост като част от стратегиите си за развитие на бизнеса (например къси вериги за доставки на храни, подпомагано от общността земеделие). Съвсем наскоро ние бяхме принудени да преминем и към онлайн демонстрации във ферми.

Ръководството за организиране на демонстрационно събитие обобщава в 6 стъпки как да организирате демонстрационно събитие във фермата, като се започне от ясното определяне на целите и се завърши с добра оценка на проведеното събитие и последващи действия. Ръководството може да се изтегли на няколко езика.

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕМО ДИЗАЙН

designGuide

Ръководство за проектиране за демонстрации във фермата

Virtual_demo

Виртуални демонстрации на ръководството за демо дизайн

ДЕМОНСТРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА ЗА ДИЗАЙН ЗА ПЕЧАТ

designGuide

Ръководство за дизайн за печат за демонстрации във ферма

Virtual_demo

Виртуални демонстрации на ръководството за демо дизайн за печат

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВИРТУАЛНИ ДЕМОНСТРАЦИИ

Virtual_demo

Виртуални демонстрации на ръководството за демо дизайн

GuidelinesForVideo

Насоки за разработка на видео

CustomizeVirtualDemoEventTable

Таблица: Персонализирайте виртуалното демонстрационно събитие към целта

AndroidGuide

Указания за използване на виртуалната ферма в Android

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕМО СЪБИТИЕ

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Насоки за комуникация преди, по време и след демонстрационно събитие

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Как да добавя демо събитие към платформата NEFERTITI?

TEMPLATE

Шаблон за прессъобщение

TEMPLATE

Шаблон Формуляр за съгласие Видео записи и снимки

TEMPLATE

Шаблон за покана

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Насоки Защо и по какъв начин да севключват създатели на политики в дейности,свързани с демонстрации в земеделски стопанства

TEMPLATE

Шаблон на регистрационен формуляр с информирано съгласие

13_Template_ prepare a demo event_EN

Template_ подготви демонстрационно събитие

TipsForChallenges

Съвети как да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени демо организаторите

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕМО СЪБИТИЯ

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Използвайте различни методи за обучение по време на демонстрационни събития

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Насоки за завършване на демонстрационно събитие

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Насоки за размисъл върху демонстрациите

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

Насоки за организиране на кръстосани посещения при провеждане на демонстрации в земеделски стопанства 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕМО СЪБИТИЯ

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Проучване сред участниците преди демонстрацията

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Проучване сред участниците след демонстрацията

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Телефонна анкета_след събитие

TEMPLATE

Изходна анкета за демонстрационни събития

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Контролен списък за наблюдение за организиране на демонстрационно събитие

ObservationChecklist

Контролен списък за наблюдение за монитори

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Инструмент за размисъл на екипа след демонстрационното събитие