KE STAŽENÍ

DownloadsPic

Ukázky v zemědělských podnicích jsou organizovány po dobu nejméně dvou století, původně jako způsob, jak seznámit zemědělce s inovacemi, ale v poslední době také pro sdílení zkušeností v prostředí mezi zemědělci a pro podporu spoluvytváření znalostí mezi zemědělci a dalšími aktéry.

Zemědělci sami stále více otevírají své podniky, aby se spojili se sobě rovnými a širokou veřejností v rámci strategií rozvoje podnikání (např. v rámci krátkého dodavatelského řetězce, komunitou podporované zemědělství).

Průvodce tvorbou ukázky v 6 krocích shrnuje, jak vytvořit prezentaci ukázky v zemědělském podniku, počínaje jasnou definicí cílů a konče dobrým hodnocením a následným sledováním. Průvodce tvorbou ukázky je ke stažení ve více jazycích.

PRŮVODCE TVORBOU UKÁZKY

designGuide

Průvodce designem pro ukázky na farmě

Virtual_demo

Virtuální ukázky Průvodce designem pro tisk

TISKNUTÁ PRŮVODCE PŘEDVÁDĚNÍM

designGuide

Průvodce designem pro ukázky farmy k vytisknutí

Virtual_demo

Demo design průvodce virtuální ukázky

NÁSTROJE PRO VIRTUÁLNÍ DEMONSTRACE

Virtual_demo

Demo design průvodce virtuální ukázky

GuidelinesForVideo

Pokyny pro vývoj videa

CustomizeVirtualDemoEventTable

Tabulka: Přizpůsobte virtuální ukázkovou událost cíli

AndroidGuide

Pokyny pro používání virtuální farmy v systému Android

NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU DEMO AKCE

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Pokyny pro komunikaci před, během a po demo akci

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Jak přidat demo událost na platformu NEFERTITI?

TEMPLATE

Šablona pro tiskovou zprávu

TEMPLATE

Template Formulář souhlasu Videozáznamy a fotografie

TEMPLATE

Šablona pro pozvánku

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Pokyny– Proč ajak zapojit tvůrce politik dodemonstračních akcí na farmách

TEMPLATE

Šablona Registračního formuláře s informovaným souhlasem

13_Template_ prepare a demo event_EN

Template_ připravte ukázkovou událost

TipsForChallenges

Tipy, jak se vypořádat s výzvami, kterým musí organizátoři dema čelit

NÁSTROJE PRO DODÁNÍ DEMO UDÁLOSTI

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Během ukázkových akcí používejte různé metody učení

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Pokyny pro uzavření na demo akci

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Pokyny pro reflexi demonstrací

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

Pokyny kvzájemným návštěvám vrámci demonstrací na farmě 

NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ DEMO UDÁLOSTI

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Průzkum pro účastníky před demonstrační akcí

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Průzkum pro účastníky po demonstrační akci

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Telefonický průzkum účastníků

TEMPLATE

Exit anketa pro demo akce

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Monitorovací kontrolní seznam pro organizaci demo akce

ObservationChecklist

Kontrolní seznam pozorování pro monitory

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Nástroj pro týmovou reflexi po demo akci