PRENOSI

DownloadsPic

Demonstracije na kmetiji se organizirajo že vsaj dve stoletji, prvotno kot način za seznanjanje kmetov z inovacijami, v zadnjem času pa tudi za izmenjavo izkušenj med kmeti samimi in za podpiranje soustvarjanja znanja med kmeti in drugimi akterji.

Kmetje sami vedno bolj odpirajo svoje kmetije, da bi se medsebojno povezali in tudi vzpostavili povezavo s širšo javnostjo kot del strategij razvoja poslovanja (npr. kratke verige preskrbe s hrano, kmetijstvo, ki ga podpira skupnost).

Vodnik za zasnovo demonstracije v šestih korakih povzema, kako oblikovati demo dogodek na kmetiji, od jasne opredelitve ciljev do temeljite evalvacije in nadaljnjih ukrepov. Demo vodnik za zasnovo je mogoče prenesti v več jezikih.

DEMO VODNIKI ZA OBLIKOVANJE

designGuide

Vodnik za oblikovanje za predstavitve na kmetiji

Virtual_demo

Virtualne predstavitve vodnika za demo oblikovanje

DEMO VODNIKI ZA OBLIKOVANJE ZA NATIS

designGuide

Natisljiv vodnik za oblikovanje za predstavitve kmetij

Virtual_demo

Priročnik za demo oblikovanje virtualnih predstavitev za tiskanje

ORODJA ZA VIRTUALNE DEMONSTRACIJE

Virtual_demo

Virtualne predstavitve vodnika za demo oblikovanje

GuidelinesForVideo

Smernice za razvoj videa

CustomizeVirtualDemoEventTable

Tabela: prilagodite virtualni demo dogodek cilju

AndroidGuide

Navodila za uporabo virtualne kmetije v Androidu

ORODJA ZA PRIPRAVO DEMO DOGODKA

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Smernice za komunikacijo pred, med in po demo dogodku

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Kako dodati demo dogodek na platformo NEFERTITI?

TEMPLATE

Predloga za sporočilo za javnost

TEMPLATE

Vzorec za soglasje za predlogo Video posnetki in fotografije

TEMPLATE

Predloga za vabilo

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Smernice Zakaj in kako vključiti oblikovalce politik v ukrepe predstavitev na kmetiji

TEMPLATE

Predloga Obrazec za registracijo z informiranim soglasjem

13_Template_ prepare a demo event_EN

Predloga_ pripravi demo dogodek

TipsForChallenges

Nasveti, kako se soočiti z izzivi, s katerimi se srečujejo organizatorji demonstracij

ORODJA ZA PRIPRAVO DEMO DOGODKA

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Med predstavitvenimi dogodki uporabite različne metode učenja

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Smernice za zaključek na demo dogodku

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Smernice za razmislek o demonstracijah

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

Smernice za navzkrižni obisk za predstavitve na kmetij

ORODJA ZA OCENJEVANJE DEMO DOGODKA

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Anketa pred demo dogodkom

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Anketa po predstavitvenem dogodku

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Telefonska anketa_po dogodku

TEMPLATE

Izhodna anketa za demo dogodke

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Kontrolni seznam za spremljanje organizacije demo dogodka

ObservationChecklist

Kontrolni seznam opazovanja za monitorje

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Orodje za razmislek ekipe po predstavitvenem dogodku