NEDLADDNINGAR

DownloadsPic

Gårdsdemonstrationer har anordnats i minst två århundraden, ursprungligen som ett sätt att introducera innovationer för jordbrukare. Men på senare tid har de också använts för att utbyta erfarenheter mellan jordbrukare och för att stödja gemensam kunskap mellan jordbrukare och andra aktörer.

Jordbrukarna själva öppnar allt oftare sina gårdar för att få kontakt med sina kollegor och allmänheten som en del av strategier för affärsutveckling (t.ex. korta livsmedelsförsörjningskedjor, jordbruk som stöds av samhället). På senare tid har vi också uppmanats att bli virtuella med gårdsdemonstrationer.

DEMO-GUIDER

designGuide

Demoguide för utformning av gårdsdemonstrationer

Virtual_demo

Guide för utformning av virtuella demonstrationer

UTSKRIFTSBARA DEMOGUIDES

designGuide

Utskrivbar demoguide för att designa gårdsdemonstrationer

Virtual_demo

Utskrivbar guide för att designa virtuella demonstrationer

VERKTYG FÖR VIRTUELLA DEMONSTRATIONER

Virtual_demo

Guide för utformning av virtuella demonstrationer

GuidelinesForVideo

Riktlinjer för videoutveckling

CustomizeVirtualDemoEventTable

Tabell: Anpassa virtuell demo-händelse till mål

AndroidGuide

Riktlinjer för att använda den virtuella gården i Android

VERKTYG FÖR ATT FÖRBEREDA ETT DEMONSTRATIONSEVENEMANG

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Riktlinjer för kommunikation före, under och efter ett demoevenemang

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Hur lägger man till ett demoevenemang till NEFERTITI-plattformen?

TEMPLATE

Mall för pressmeddelande

TEMPLATE

Mallsamtyckesformulär Videoinspelningar och foton

TEMPLATE

Mall för en inbjudan

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Riktlinjer Varför och hur ska man inkluderabeslutsfattare i demonstrationer på gårdar

TEMPLATE

Mall Registreringsformulär med informerat samtycke

13_Template_ prepare a demo event_EN

Mall förbereda ett demoevenemang

TipsForChallenges

Tips om hur man hanterar utmaningar som demoarrangörer står inför

VERKTYG FÖR ATT GENOMFÖRA DEMONSTRATIONSEVENEMANG

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Använd olika inlärningsmetoder under demoevenemang

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Riktlinjer för avslutning vid ett demoevenemang

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Riktlinjer för reflektion kring demonstrationer

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

Riktlinjer för Cross Visits (utbytesbesök) på gårdsdemonstrationer

VERKTYG FÖR UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Undersökning före demo-event

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Enkät efter demo-event

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Telefonundersökning efter evenemang

TEMPLATE

 Exit poll för demo-evenemang

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Övervakningschecklista för organisering av ett demoevenemang

ObservationChecklist

Observationschecklista för monitorer

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Verktyg för teamreflektion efter demoevenemanget