K STIAHNUTIU

DownloadsPic

Predvádzacie akcie sa na farmách konajú už takmer dve storočia - pôvodne ako spôsob predstavenia inovácií farmárom, no dnes najmä ako priestor na zdieľanie skúseností medzi farmármi a na podporu tvorby a výmeny znalostí medzi farmármi a ostatnými aktérmi.

Farmári čím ďalej tým viac otvárajú svoje farmy, aby sa spojili so svojimi kolegami a verejnosťou ako súčasť stratégie rozvoja podnikania (napr. krátke dodávateľské reťazce, poľnohospodárstvo podporované komunitou).

Návod na vytvorenie návrhu ukážky v 6 krokoch zhŕňa, ako navrhnúť predvádzaciu akciu na farme, a to od jasnej definície cieľov, až po ukončenie s dobrým hodnotením a následnými krokmi. Návod na vytvorenie návrhu ukážky je možné stiahnuť vo viacerých jazykoch.

PRÍRUČKA DEMO DESIGNU

designGuide

Dizajnová príručka pre ukážky na farme

Virtual_demo

Virtuálne ukážky sprievodcu demo dizajnom

NÁSTROJE NA VIRTUÁLNE UKÁŽKY

Virtual_demo

Virtuálne ukážky sprievodcu demo dizajnom

GuidelinesForVideo

Pokyny pre vývoj videa

CustomizeVirtualDemoEventTable

Tabuľka: Prispôsobte virtuálnu ukážkovú udalosť cieľu

AndroidGuide

Pokyny na používanie virtuálnej farmy v systéme Android

NÁSTROJE NA PRÍPRAVU DEMO AKCIE

06_Farmdemo_NEFERTITI Guidelines for communication before, during and after a demo event_EN

Pokyny pre komunikáciu pred, počas a po demonštračnej akcii

07_How to announce your demo event on the NEFERTITI platform_EN

Ako pridať demo udalosť na platformu NEFERTITI?

TEMPLATE

Šablóna pre tlačovú správu

TEMPLATE

NEFERTITI_Template Formulár súhlasu Videozáznamy a fotografie

TEMPLATE

Šablóna pozvánky

11_NEFERTITI_Guidelines_PolicyMakersInvolvement_EN

Prečo a ako zapojiť tvorcov politiky do demonštračných akcií na farme

TEMPLATE

Šablóna Registračný formulár s informovaným súhlasom

13_Template_ prepare a demo event_EN

Template_ pripraviť ukážkovú udalosť

TipsForChallenges

Tipy, ako sa vysporiadať s výzvami, ktorým čelia organizátori ukážok

NÁSTROJE NA DORUČENIE DEMO UDALOSTI

15_Use a variety in learning methods during demo events_EN

Počas predvádzacích akcií používajte rôzne metódy učenia

16_Guidelines for conclusion at a demo event_EN

Pokyny na záver na predvádzacej akcii

17_Guidelines for reflection on demonstrations_EN

Pokyny pre reflexiu demonštrácií

18_NEFERTITI_Guidelines Cross visits_EN

NEFERTITI_Guidelines Krížové návštevy_6. vydanie_marec 2020

NÁSTROJE NA VYHODNOTENIE DEMO UDALOSTI

19_AgriDemo Survey before demo event_EN

Prieskum AgriDemo pred demo akciou

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

Prieskum AgriDemo po demonštračnej akcii

21_AgriDemo_Telephone survey_after event_EN

AgriDemo_Telefonický prieskum_po udalosti

TEMPLATE

Farmdemo_NEFERTITI_Exit anketa o demo udalosti

23_Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist for the organisation of a demo event_EN

Farmdemo_NEFERTITI_Monitoring checklist pre organizáciu demo akcie

ObservationChecklist

Kontrolný zoznam pozorovaní pre monitory

24_Farmdemo_NEFERTITI_Tool for team reflection after the demo event_EN

Farmdemo_NEFERTITI_Nástroj na tímovú reflexiu po demo akcii