Welkom!

Deze trainingskit helpt u om betere demonstraties te organiseren. Deze website verzamelt alle interessante instrumenten, richtlijnen en video's die u kunnen helpen bij het organiseren van een succesvolle landbouwdemonstratie, zowel op boerderijen als online. Alle materialen die hier worden aangeboden zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen drie Europese H2020-projecten: AgriDemo-F2F, PLAID en NEFERTITI.

De instrumenten zijn gestructureerd volgens de voorbereiden- uitvoeren- evalueren logica, die wordt toegepast in de hubs van het NEFERTITI project. We hechten veel waarde aan deze cyclus voor de succesvolle organisatie van boerderijdemonstraties. Hoewel de meeste organisatoren focussen is op D-day, of de daadwerkelijke uitvoering van het demo evenement, is een grondige voorbereiding de sleutel tot het succes ervan. Maar even belangrijk is de evaluatie achteraf, die ervoor zorgt dat u de impact van uw evenement kan vergroten en Demonstraties op landbouwbedrijven worden al minstens twee eeuwen georganiseerd, oorspronkelijk als een manier om landbouwers kennis te laten maken met innovatie. Tegenwoordig worden ze echter ook gebruikt om ervaringen uit te wisselen van landbouwer tot landbouwer en om kennisco-creatie tussen landbouwers en andere actoren te faciliteren.

Steeds vaker stellen landbouwers zelf hun boerderijen open om in contact te komen met hun collega's en het brede publiek als onderdeel van hun bedrijfsontwikkelingsstrategie (bijv. korte keten voedselvoorziening, community supported agriculture). Daarnaast werden we de laatste jaren ook verplicht om virtueel landbouwdemonstraties te organiseren.

 

Prepare, deliver, evaluate cycle

We hopen dat de hulpmiddelen, richtlijnen en inspiratie uit de praktijk zowel landbouwers als andere organisatoren van landbouwdemonstraties zullen inspireren om hun toekomstige demonstratie-evenementen te verbeteren, of ze nu op het landbouwbedrijf of online plaatsvinden. Neem gerust contact met ons op, als u interessante ervaringen wilt delen of ons een vraag wilt stellen.

 

Het FarmDemo Team.