Vitajte!

Tento tréningový set vám pomôže organizovať lepšie predvádzacie akcie! Na tejto stránke zbierame všetky zaujímavé nástroje, usmernenia a videá, ktoré vám pomôžu pri organizovaní úspešnej predvádzacej akcie na farme, či už priamo na nej alebo online. Všetky tu uvedené materiály sú výsledkom jedinečnej spolupráce medzi tromi európskymi projektmi v rámci H2020: AgriDemo-F2F, PLAID a NEFERTITI.

Nástroje sú zostavené podľa logiky príprava-doručenie-hodnotenie, ktoré sa uplatňuje v praxi v strediskách projektu NEFERTITI. Tento cyklus pre úspešnú organizáciu predvádzacích akcií na farmách si veľmi ceníme. Zatiaľ čo každý sa sústreďuje na deň D alebo na samotný priebeh predvádzacej akcie, kľúčom k úspechu je dôsledná na tento deň. Rovnako dôležité je aj následné hodnotenie, ktoré vám umožní ovplyvniť vaše udalosti a v budúcnosti organizovať ešte úspešnejšie akcie.

Ukážky priamo na farmách sa organizujú už najmenej dve storočia, a pôvodne slúžili na predstavenie inovácií farmárom. Dnes sú tiež využívané na zdieľanie skúseností medzi farmármi, a tiež na podporu tvorby a získavania nových znalostí medzi farmármi a ostatnými aktérmi.

Farmári čím ďalej tým viac otvárajú svoje farmy, aby sa spojili so svojimi kolegami a verejnosťou ako súčasť stratégie rozvoja podnikania (napr. krátke dodávateľské reťazce, poľnohospodárstvo podporované komunitou). V súčasnej dobe sme nútení uskutočňovať aj virtuálne ukážky.

 

Prepare, deliver, evaluate cycle

Veríme, že nástroje, usmernenia a inšpirácie z praxe inšpirujú farmárov i ďalších organizátorov predvádzacích akcií na farmách k zdokonaleniu ich budúcich predvádzacích akcií, či už priamo na farme alebo online. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo sa budete chcieť podeliť o zaujímavé skúsenosti, neváhajte nás kontaktovať.

 

Tím FarmDemo.