ДОБРЕ ДОШЛИ!

Този комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства ще ви помогне да организирате по-добри демонстрации! Този уебсайт събира всички интересни инструменти, насоки и видеоклипове, които могат да ви помогнат при организирането на успешна демонстрация, както на място във фермата, така и онлайн. Всички предоставени тук материали са резултат от забележителното сътрудничество между три европейски проекта на програма Хоризонт 2020: AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Инструментите са подредени според логичната схема "подготовка – провеждане – оценка", която се прилага на практика в хъбовете по проект NEFERTITI. Ние високо ценим този процес на успешно организиране на демонстрационни събития във ферми. Докато всеки е съсредоточен върху деня "D" т.е. деня на действителното провеждане на демонстрационното събитие, то в действителност задълбочената и цялостна подготовка на събитието е ключът към неговия успех. Но също така оценката след това на събитието е много важна, защото ви позволява да увеличите въздействието на вашето събитие и да организирате още по-успешни събития в бъдеще.

Демонстрациите във фермата се организират от поне два века, първоначално като начин да се запознаят фермерите с иновациите. Но напоследък те се използват и за споделяне на опит от фермер-на фермер и за подпомагане на съвместното създаване на знания между фермерите и други участници в иновационния процес в земеделието.

Все по-често самите фермери отварят вратите на фермите си, за да се свържат с други фермери и с широката общественост като част от стратегиите си за развитие на бизнеса (например къси вериги за доставки на храни, подпомагано от общността земеделие). Съвсем наскоро ние бяхме принудени да преминем и към онлайн демонстрации във ферми.

 

Prepare, deliver, evaluate cycle

Надяваме се, че инструментите, насоките и вдъхновението от практиката ще насърчат, както фермерите, така и другите организатори на демонстрационни събития в земеделието да провеждат още повече демонстрационни събития, независимо дали във фермата или онлайн. Моля,  свържете се, в случай че имате интересни преживявания, които да споделите или  за да зададете въпрос.

 

Екип по инициативата FarmDemo.