Vítejte!

Tato tréninková sada vám pomůže uspořádat lepší ukázky! Tato webová stránka shromažďuje všechny zajímavé nástroje, pokyny a videa, které vám mohou pomoci při organizaci úspěšné ukázky zemědělského podniku, a to jak na místě, tak on-line. Všechny zde uvedené materiály jsou výsledkem jedinečné spolupráce mezi třemi evropskými projekty H2020: AgriDemo-F2F, PLAID a NEFERTITI.

Nástroje jsou strukturovány podle logiky připrav-vykonej-zhodnoť, která je aplikována v praxi v regionálních uzlech (hubech) projektu NEFERTITI. Velmi si ceníme tohoto cyklu pro úspěšnou organizaci ukázek zemědělských podniků. Zatímco všichni se soustředí na Den D, nebo skutečné provedení ukázky, důkladná příprava je klíčem k úspěchu. Stejně důležité však je, že hodnocení vám umožní zvýšit dopad vaší akce a v budoucnu uspořádat ještě úspěšnější akce.

Ukázky v místě zemědělského podniku byly organizovány po dobu nejméně dvou století, původně jako způsob, jak seznámit zemědělce s inovacemi. V poslední době se však také používají ke sdílení zkušeností v rámci vzájemných setkání zemědělců a k podpoře spoluvytváření znalostí mezi zemědělci a dalšími aktéry.

Zemědělci sami stále více otevírají své podniky, aby se spojili se sobě rovnými a širokou veřejností v rámci strategií rozvoje podnikání (např. v rámci krátkého dodavatelského řetězce, komunitou podporované zemědělství). Nedávno jsme také byli vybídnuti přejít s ukázkami zemědělských podniků do virtuální roviny.

 

Prepare, deliver, evaluate cycle

Doufáme, že nástroje, pokyny a inspirace z praxe budou inspirovat jak zemědělce, tak další organizátory ukázek zemědělských podniků, aby pozvedli své budoucí ukázky, ať už v místě podnikání nebo on-line. Prosím kontaktujte násv případě, že máte zajímavé zkušenosti ke sdílení, nebo chcete položit otázku.

 

Tým FarmDemo.