Cześć!

Niniejszy zestaw szkoleniowy pomoże Ci zorganizować jeszcze lepsze imprezy demonstracyjne! Na tej stronie zebrano wszystkie interesujące narzędzia, wskazówki i filmy, które mogą pomóc w zaprezentowaniu gospodarstwa, zarówno na jego terenie, jak i w Internecie. Wszystkie zamieszczone tu materiały są wynikiem wyjątkowej współpracy pomiędzy trzema europejskimi projektami H2020: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI.

Narzędzia stworzone są zgodnie z zasadą "przygotuj - dostarcz - oceń", która stosowana jest podczas realizacji projektu NEFERTITI.Bardzo cenimy sobie tę zasadę przy organizowaniu imprez na terenie gospodarstw. Wszyscy niesłusznie koncentrują się na docelowym dniu imprezy, podczas gdy, kluczem do sukcesu jest dokładne przygotowanie jej zawczasu. Jednak równie ważna jest końcowa ocena, która umożliwia poprawę jej wyników oraz organizację jeszcze bardziej udanych imprez w przyszłości..

Demonstracje w gospodarstwach rolnych organizowane są od co najmniej dwóch stuleci. Początkowo był to sposób na zapoznanie rolników z innowacjami. Ostatnio są one także coraz chętniej wykorzystywane do wymiany doświadczeń między rolnikami oraz do współtworzenia wiedzy między rolnikami i innymi podmiotami.

Coraz częściej sami rolnicy otwierają swoje gospodarstwa, w celu nawiązania kontaktu ze swoimi rówieśnikami i opinią publiczną w ramach strategii rozwoju biznesu (np. krótkie łańcuchy dostaw żywności, rolnictwo wspierane przez społeczność). Niedawno zachęcano nas także do przejścia na technologię wirtualną.

 

Prepare, deliver, evaluate cycle

Mamy nadzieję, że narzędzia, wytyczne i inspiracje z praktyki zainspirują zarówno rolników, jak i innych organizatorów imprez w gospodarstwach, do podniesienia jakości przyszłych demonstracji, zarówno w gospodarstwach, jak i online. Jeśli masz jakieś ciekawe doświadczenia, którymi chciałbyś się podzielić lub zadać pytanie, daj nam znać.

 

Zespół FarmDemo.