Välkommen!

Det här utbildningskitet hjälper dig att organisera bättre demonstrationer! Den här webbplatsen samlar alla intressanta verktyg, riktlinjer och videor som kan hjälpa dig att organisera en lyckad demonstration, både på plats och online. Allt material som tillhandahålls här är resultatet av ett unikt samarbete mellan tre europeiska H2020-projekt: AgriDemo-F2F, PLAID och NEFERTITI.

 

Verktygen är strukturerade enligt principen förberedelse, leverans och utvärdering, som tillämpas i praktiken i NEFERTI-projektets knutpunkter. Vi sätter stort värde på denna cykel för att framgångsrikt organisera gårdsdemonstrationer. Även om alla fokuserar på dagen D, dvs. själva genomförandet av demonstrationsevenemanget, är en grundlig förberedelse nyckeln till framgång. Men lika viktigt är att utvärderingen i efterhand gör det möjligt för dig att öka evenemangets genomslagskraft och organisera ännu mer framgångsrika evenemang i framtiden.

Gårdsdemonstrationer har anordnats i minst två århundraden, ursprungligen som ett sätt att introducera innovationer för jordbrukare. Men på senare tid har de också använts för att utbyta erfarenheter mellan jordbrukare och för att stödja gemensam kunskap mellan jordbrukare och andra aktörer.

Jordbrukarna själva öppnar allt oftare sina gårdar för att få kontakt med sina kollegor och allmänheten som en del av strategier för affärsutveckling (t.ex. korta livsmedelsförsörjningskedjor, jordbruk som stöds av samhället). På senare tid har vi också uppmanats att bli virtuella med gårdsdemonstrationer.

Prepare, deliver, evaluate cycle

Vi hoppas att verktygen, riktlinjerna och inspirationen från praktiken kommer att inspirera både lantbrukare och andra organisatörer av demonstrationsevenemang på gårdar att förbättra sina framtida demonstrationsevenemang, oavsett om de äger rum på gården eller på nätet. Hör gärna av dig om du har intressanta erfarenheter att dela med dig av eller om du vill ställa en fråga.