FarmDemo platforma

FarmDemo predstavlja blisku suradnju tri europska projekta financirana u okviru programa Horizon 2020. Svi oni imaju za cilj poboljšati učenje kroz umrežavanje i usredotočiti se na demonstraciju poljoprivrednog gospodarstva, kao alata kojim se potiče iskorištenje inovacija.

AgriDemo-F2F i PLAID usredotočuju se na razumijevanje uloge europskih komercijalnih demonstracija poljoprivrednog gospodarstva i pripremaju se za veću povezanost između sudionika koji su uključeni u demonstracije na poljoprivrednom gospodarstvu. Ovi projekti razvijaju internetski geografski referentni popis poljoprivrednih demonstracijskih gospodarstava i izgrađuju internetsku zajednicu FarmDemo-mrežu regionalnih čvorišta.

NEFERTITI se usredotočuje na uspostavu 10 interaktivnih tematskih mreža koje pokrivaju tri glavna poljoprivredna sektora: stočarsku, ratarsku i hortikulturalnu proizvodnju. Projekti okupljaju 45 regionalnih (hub-ova) mrežnih čvorišta poljoprivrednih demonstracijskih gospodarstava i sudionika inovacija - savjetnike, zadruge, nevladine organizacije, industriju, obrazovanje, istraživače i kreatore politika. Rezultati AgriDemo-F2F i PLAID-a bit će korišteni kao ulazni podaci za postavljanje 3-godišnje kampanje demonstracija na poljoprivrednim gospodarstvima.