Platforma FarmDemo

FarmDemo je výsledkem úzké spolupráce 3 evropských projektů financovaných v rámci programu Horizont 2020. Všechny mají za cíl podpořit učení typu peer-to-peer a zaměřit se na ukázky zemědělských podniků jako nástroj pro zvýšení absorpce inovací.

AgriDemo-F2F a PLAID se zaměřují na pochopení úlohy evropských komerčních ukázkových zemědělských podniků a připravují se na větší propojení mezi aktéry zapojenými do ukázek v zemědělském podniku. Tyto projekty rozvíjejí geo-odkazovaný online inventář ukázkových zemědělských podniků a budují online regionální komunitu FarmDemo-Hub.

NEFERTITI se zaměřuje na vytvoření 10 interaktivních tematických sítí pokrývajících 3 hlavní zemědělská odvětví: živočišnou výrobu, orné zemědělství a zahradnickou výrobu. Sdružují 45 regionálních uzlů (hubů) prezentujících zemědělců a inovačních aktérů - poradců, družstev, nevládních organizací, průmyslu, vzdělávání, výzkumných pracovníků a tvůrců politik. Výstup AgriDemo-F2F a PLAID bude použit jako vstup k vytvoření 3 každoročních kampaní pro ukázky v zemědělských podnicích.