FarmDemo-platformen

FarmDemo er et tæt samarbejde mellem 3 europæiske projekter finansieret under Horizon 2020. De har alle til formål at forbedre fagfælle-læring og fokusere på gårddemonstration som et værktøj til at øge innovationsoptagelsen.

AgriDemo-F2F og PLAID fokuserer på at forstå den rolle, europæiske kommercielle demonstrationsfarme spiller og forbereder sig på mere forbindelse mellem aktører involveret i demonstrationer på gården. Disse projekter udvikler en geo-reference onlineopgørelse over demonstrationsfarme og bygger et online FarmDemo-Hub-fællesskab.

NEFERTITI fokuserer på etableringen af 10 interaktive tematiske netværk, der dækker de 3 vigtigste landbrugssektorer: animalsk produktion, agerbrug og gartneriproduktion. De samler 45 regionale hubs af demo-landmænd og innovationsaktører - rådgivere, andelsforetagende, velgørende organisationer, industri, uddannelse, forskere og politiske beslutningstagere. Outputtet fra AgriDemo-F2F og PLAID vil blive brugt som input til at oprette 3 årlige kampagner med demonstrationer på gården.