FarmDemo platvorm

FarmDemo on 3 Euroopa projekti, mida rahastatakse programmi Horizon 2020 raames, tihe koostöö. Nende kõigi eesmärk on edendada vastastikust õppimist ja keskenduda talude demonstatsioonile kui innovatsiooni kasutuselevõtu suurendamise vahendile.

AgriDemo-F2F ja PLAID keskenduvad Euroopa kaubanduslike näidisfarmide rolli mõistmisele ja valmistavad ette suuremat ühenduvust farmis toimuvates esitlustes osalevate osalejate vahel. Need projektid arendavad välja geograafiliselt viidatud näidisfarmide veebipõhise loendi ja loovad veebipõhise FarmDemo-Hubi kogukonna.

NEFERTITI keskendub 10 interaktiivse temaatilise võrgustiku loomisele, mis hõlmavad kolme peamist põllumajandussektorit: loomakasvatus, põlluharimine ja aiandus. Need ühendavad 45 piirkondlikku demofarmerite ja innovatsioonis osalejate sõlmpunkti – nõustajad, ühistud, valitsusvälised organisatsioonid, tööstus, haridus, teadlased ja poliitikakujundajad. AgriDemo-F2F ja PLAID väljundit kasutatakse sisendina kolme iga-aastase farmisisese demonstratsioonikampaania korraldamiseks.